Půjde přitom o největší investici v novodobé historii města. Někteří zastupitelé se však netají obavami, aby investici městský rozpočet unesl. Více v rozhovoru s místostarostou města Miloslavem Posledním.

Zastupitelé se sešli na mimořádném jednání zastupitelstva a odsouhlasili zahájení první fáze dostavby ZŠ Dukelská. Při předešlém zastupitelstvu však padaly argumenty, že začít z vlastních zdrojů může být pro rozpočet města a vzhledem k chystaným dalším investicím kritické. První fáze vyjde na 25 milionů korun. Z čeho tedy bude město čerpat a zvládne to rozpočet města?
Zastupitelstvo se na posledním zasedání zabývalo doporučením a návrhem rady města, aby se započalo s dostavbou školy. Členové rady tak dali jasně najevo, že si plně uvědomují složitost situace, kdy má škola nevyhovující kapacitu. V současné době zatím neexistuje vhodný dotační titul, který by nám s financováním dostavby školy pomohl, a proto jsme se rozhodli spustit první etapu s financováním z vlastních zdrojů, přičemž ona první etapa je poněkud odlišná od první etapy, jak ji předpokládá projektová dokumentace.

Ovšem v žádném případě to neznamená, že by dostavba měla realizací této etapy skončit a dále se už nemělo pokračovat. Je to pouze obezřetnost pro případ, kdyby bylo z nějakých objektivních příčin nutné dostavbu přerušit. Jsou to jen zadní vrátka pro případ, že nastane nějaká nepředvídaná situace. Financovat tedy začneme z rozpočtu a z rezervního fondu.

Mluvilo se o tom, že jednotlivé fáze na sebe musí navazovat a investice se pohybuje kolem devadesáti milionů korun. Jak tedy bude dostavba probíhat?
Zahajovací fáze se bude týkat především zcela nové půdní nástavby nad spojovacím pavilonem, kde se vybudují dvě nové třídy s kabinetem. Další úpravy se týkají bezbariérových vstupů, sociálních zařízení, propojovacích dveří, vnitřních instalací atd.

V červnu letošního roku bychom chtěli pro zahajovací část stavby najít dodavatele a ihned po uzavření smlouvy začít s výstavbou.
Pokud ale dotace nebude, máme připravený finanční plán na pokrytí všech nákladů na realizaci dostavby školy z vlastních zdrojů. Vznikl tak ekonomicky schůdný model financování dostavby, aniž by došlo k zastavení ostatních potřebných plánovaných investic.

Město zaplatilo za projektovou dokumentaci dva miliony korun. Bude ji nutné přepracovat kvůli případné výstavbě tělocvičny, která škole také chybí?
Na projektu se nic měnit nebude. Řešíme pouze oddělení první fáze stavby od ostatních stavebních prací z důvodu výběrového řízení a zpracování zadávací dokumentace. Zastupitelstvo navíc rozhodlo, že je třeba doprojektovat nejen chybějící tělocvičnu, ale také venkovní sportoviště.

Kdy se s případnou dostavbou začne a co se vybuduje jako první?
Předpokládáme, že v červnu bude připraveno výběrové řízení a možná v září 2018 začneme, ale to je velice předběžné. Situace na stavebním trhu je poměrně napjatá a stavební firmy mají své možnosti už vyčerpané. Bude těžké na zakázku sehnat dobrou cenu a dodavatele.

Pokud se město tedy pustí do zahájení dostavby školy, zbudou případně prostředky na rekonstrukci domů v centru města, které město koupilo od soukromých vlastníků?
Dostavba školy je velkým soustem pro rozpočet města. Je to nejdražší investice, kterou město zahajuje pouze z vlastních zdrojů bez dotace.

Divím se některým zastupitelům, kteří prohlašovali, že se musí začít a není se čeho bát. Dokonce zazněl i názor, že dostavba školy je politické rozhodnutí a ekonomika není pro toto rozhodování vůbec důležitá! S takovýmto názorem se však rozhodně nemohu ztotožnit, takovéto pojetí finanční zodpovědnosti nás již jednou v minulosti přivedlo téměř ke krachu. Jejich názor rozhodně nesdílím, a to právě z důvodu dalších investic do majetku města. Domy na náměstí jsou jen jednou z věcí, které bychom chtěli řešit. Město má další investice za zhruba 250 milionů korun, které čekají na realizaci.

Jak se škola promění, až bude kompletně dostavěna, a co všechno jí to přinese?
Dostavba pro školu řeší nové kmenové a odborné učebny. Třídy, které jsou dnes umístěné například v družině nebo v Plzeňce, budou přesunuty do nové budovy. Nové budou i dílny. Škola bude kompletně bezbariérová. Přesunutím hlavního vstupu do školy se vyřeší problém s dopravou a pohybem dětí před školou. Realizace dostavby školy by měla přinést především moderní prostředí pro výuku, které plně akceptuje standardy 21. století. Škola tím získá důstojné prostory pro výuku žáků a pro práci pedagogického sboru i nepedagogického personálu.

Město investovalo miliony korun do objektu ZŠ v Havlíčkově ulici. Ta se dočkala nových střech, oken, fasády, nádvoří i multifunkčního hřiště. Kolik stála tady modernizace a kolik už radnice investovala do školských zařízení?
Částky, které město v minulých několika letech postupně investovalo do ZŠ v ulici Havlíčkova, lze vyčíslit na několik desítek milionů. Nutno však dodat, že se jednalo především o dotační finanční prostředky. Ale i přesto, že v minulosti investovalo téměř čtyři desítky milionů korun, nemáme ani v této škole ještě hotovo – čekají nás investice do nové kotelny a do bazénu, který také má své nejlepší časy již za sebou. I v tomto případě se bavíme o milionových částkách, které budeme muset v nemalé míře uvolnit ze svých vlastních zdrojů.

Pustí se radnice i do oprav bývalé průmyslové školy? Jaké práce tady město čekají?
Nejenže se pustí, ale město se již do těchto oprav pustilo. Momentálně jde o investici do rekonstrukce a vybavení školních dílen. Tyto práce měly být podle plánu hotové již na podzim, ale vinou zpoždění a úplného zastavení prací ze strany dodavatelské firmy jsou práce přerušeny. Nyní jsme nuceni hledat nového dodavatele, který by dílo dokončil, což zřejmě nebude úplně snadné.