Základní, mateřské či umělecká škola a také Dům dětí a mládeže v Sokolově. Ti všichni si mezi sebou letos rozdělí finanční injekci na opravy ve výši 17 milionů korun. Požadavky těchto školských zařízení byly mnohem vyšší. Město to vyřešilo tak, že na každé ze škol určilo jednu až dvě priority, které budou zhotoveny.

„Každý ředitel nejlépe ví, co je na jeho škole prioritou, a předkládá návrhy zřizovateli, jímž je město. Na konci minulého školního roku jsme však poprvé přistoupili k tomu, že vedoucí odborů školského a majetku města obešli základní i mateřské školy a viděli na vlastní oči, co tato zařízení nejvíce trápí," říká místostarostka Sokolova Renata Oulehlová.

Stanovily se priority a poté pracovní skupina rozhodla, co se opraví. Ze základních škol si z pomyslného koláče ukrojí nejvíce ZŠ B. Němcové. Zde vyjde oprava oplocení kolem hřišť a tělocvičen plus oprava rabátka před školou včetně vysázení zeleně na 750 tisíc korun. K tomu přibude investice, jakou je oprava šaten plus rozšíření do spojovací chodby za 1,6 milionu korun.

Ostatní školy opravují okapy, omítky, dlažbu, podlahy, sociální zařízení , učebny a též šatny pro školáky. Nový lapač tuků dostane školní kuchyně na ZŠ v ulici Pionýrů.
Mateřinky čekají velmi podobné opravy. Oproti školám se v jejich areálech opravují navíc chodníky a komunikace. Nechybějí však ani takové věci, jako zastřešení zásobovací rampy, oprava prádelny a sušárny či elektroinstalace. Nejvíce spolkne MŠ Kosmonautů, a to 900 tisíc korun.

Bokem nezůstane ani Dům dětí a mládeže, kde se opraví přístřešky nad pavilony, vymění dveře, linolea, keramiky a opraví podlahy. To vše za 400 tisíc korun.
Základní umělecká škola na sokolovském Starém náměstí dostane injekci ve výši 2,1 milionu korun. Ta půjde na opravu havárie střechy.