Město se totiž pustilo do jejich důkladného zabezpečení. Chce tak předejít případnému vniknutí cizích osob, které by mohly školáky ohrozit, a zamezit tak případným tragédiím, které se udály ve světě, ale i v naší republice.

Kraslice tak spustily pilotní projekt Bezpečná škola, na kterém spolupracovaly s Asociací bezpečná škola a dalšími odborníky. První školská zařízení jsou tak monitorována a platí tam řada opatření.

Radnice do první etapy zabezpečení škol investovala dva miliony korun. Zabezpečená je tak například největší základní škola a základní umělecká škola. „Po událostech v západní Evropě a v ČR, kdy vnikla neoprávněná osoba a došlo k tragédiím, jsme si řekli, že postupně zabezpečíme všechna školská zařízení proti neoprávněným vstupům,“ uvedl starosta Kraslic Roman Kotilínek.

Město v první fázi zmonitorovalo stávající stav, kdy se ukázalo, že nastavené systémy jsou zastaralé a nevyhovující.
Pilotní projekt v Karlovarském kraji funguje zatím ve zkušebním provozu. Novinkou jsou vstupy na čipy, videokamery u vstupů do škol a kamerové systémy, které mimo jiné střeží okolí škol. Součástí je i docházkový systém dětí.
„Škola je v podstatě pro veřejnost celá uzavřená. Děti se do ní dostanou jen přes čip, kdy se automaticky vede evidence docházky. Tu si prostřednictvím internetu mohou kontrolovat i samotní rodiče,“ řekl ředitel SŠ, ZŠ a MŠ v Havlíčkově ulici v Kraslicích Zdeněk Pečenka. „Pokud by se chtěl někdo dostat do školy, spojí se u vchodů s námi prostřednictvím videotelefonů. Přesně tak víme, kdo do školy vstoupí a za kým jde,“ poukázal ředitel. Okolí školy a další místa monitoruje nový kamerový systém,“ doplnil.

Na stejném principu to již funguje i v tamní základní umělecké škole. „Ta je nyní čtyřiadvacet hodin pod dohledem. Pokud by se chtěl někdo z rodičů do školy dostat, činí tak prostřednictvím videotelefonu u vstupu, kdy může zazvonit na jednotlivé učitele, či přímo do ředitelny,“ sdělil ředitel Základní umělecké školy v Kraslicích František Stůj. Učitele a zaměstnance školy ještě čeká proškolení pro případ mimořádných událostí, kdy budou simulovány modely vniknutí nebezpečného člověka do školy.

Deník si sám vyzkoušel, zda se do největší školy přes nová bezpečnostní opatření dostane.

Vyzkoušeli jsme se dostat zadním vchodem, který vede ke školnímu bazénu. Narazili jsme na uzavřené dveře a pod kamerami jsme několik minut přešlapovali. Již za chvíli byl u nás školník, který nás viděl na monitoru kamerového systému, a ptal se, za jakým účelem zde postáváme.

V Karlovarském kraji budou postupně bezpečnější i další školy. Jejich zabezpečení chystá kraj.

„Chceme, aby se žáci i učitelé v našich školách cítili bezpečně a školy přizpůsobily svůj denní režim možným rizikům, která by mohla nastat. Proto budeme i my pokračovat v projektu Bezpečná škola a rozšíříme ho i na další zařízení,“ uvedl náměstek hejtmanky Petr Kubis.

Sokolovská ulice U Divadla
Nedostanou dávky na bydlení, a tak jdou jinam