Jako reakci na tragické události v některých školách naší republiky spustilo město Sokolov pilotní projekt Stop násilí na dětech – bezpečná škola. Docházku žáků tam nově eviduje elektronický systém, děti i zaměstnanci školy se učí správnému chování v krizových situacích. Jako dohledovou službu pro školy město zaměstná dlouhodobé uchazeče o zaměstnání z úřadu práce, které si pečlivě vybírá městská policie. A právě na dohledovou službu míří řada kladných ohlasů a chtěli by ji i na ostatních školách.

Někdo mě chytne za aktovku a táhne, kam nechci. Nastoupím do výtahu a je tam cizí osoba. Omdlí spolužák. Jak na podobné situace zareagovat, říká si leckterý školák.
„Na mnohé podobné otázky či situace budou umět zareagovat žáci všech sokolovských škol a také březovské ZŠ. Město je totiž hodlá zapojit do unikátního projektu Stop násilí na dětech – bezpečná škola, kterým reaguje na dění v některých školách naší republiky. Podobný projekt spouští Sokolov jako první město v České republice," říká velitel MP Petr Kubis.

Podle názoru vedení sokolovské radnice je asi nejdůležitější elektronický docházkový systém. „Každý žák dostane čipovou kartu, která eviduje docházku do školy. Pokud žák do školy nedorazí a není předem omluven, karta umí ihned vyslat signál rodičům," upřesnil starosta Sokolova Jan Picka.

Další součástí projektu jsou nové kamery, které sledují prostranství před školami. Napojeny budou na kamerový systém městské policie.
Dále je to dohledová služba, kdy budou fyzicky přítomní pracovníci MP ve školách. Ráno dohlédnou na bezpečnost přicházejících dětí i na to, aby se zaregistrovaly čipem.

„Dohledová služba působí už od šesté hodiny ranní v naší školní družině. Zatímco vychovatelka se věnuje dětem, zaměstnanci dohledové služby se věnují případným návštěvám zvenčí. Poté v průběhu dne mají na starosti to samé v budově školy. Každá neznámá návštěva školy musí nyní počítat s doprovodem. Nikdo cizí by se neměl pohybovat po budově školy sám," konstatuje ředitel 2. základní školy v ulici Rokycanova Jan Kadlec.

Jak dodal, najde se i pár rodičů, kterým se nelíbí, že se nemohou po škole pohybovat sami. „Ale většina chápe, že je to pro bezpečnost jejich dětí, a nápad kvitují," dodal Kadlec.

Další součástí je i sebeobrana neboli výuka správného chování v krizových situacích. Intenzivním kurzem projdou žáci 2., 5. a 8. tříd. Žáci se budou učit, jak se zachovat při napadení spolužákem, šikaně, při požáru či co dělat při pohybu agresivní osoby ve škole, jak poskytnout první pomoc a další.
Dále každý učitel obdrží brožuru s názvem Co dělat, když… Seznámí se v ní se správným postupem při krizových situacích.