“Kaly jsou již kompletně odtěžené a v současné době probíhá na místě úprava terénu, po které bude následovat likvidace drobných staveb a rekultivace,“ řekl Zdeněk Mudra ze společnosti Jerus, která likvidaci tři roky prováděla.

Od března příštího roku pak bude na místě probíhat tříleté monitorovací období, při kterém se budou z lokality odebírat například vzorky vod z kontrolních vrtů.

Samotná sanace skládky byla obtížná. Práce komplikovala rozloha nádrže i skutečnost, že v dobách bývalého režimu si nikdo příliš nelámal hlavu s evidencí objemu uložených hmot, ani s ekologií. Nádrž obsahovala, kromě tehdy nezpracovatelných a zapáchajících těžkých kalů, také řadu pevných látek.

„Prostě se to vzalo, hodilo do nádrže a co nebylo vidět, to neexistovalo,“ konstatoval Mudra. Materiál tak kvůli jeho nekonzistentnosti i občasným tuhým předmětům nebylo možné těžit pomocí moderních sacích čerpadel, kde by okamžitě ucpal síta i ventily.

„Museli jsme zvolit staré východoněmecké jeřáby. Jako jediné dosáhly až do středu velké nádrže,“ dodal.

Skládka skrývala více materiálu, než kolik se stát zavázal zlikvidovat. O nadbytečný materiál a jeho zpracování se tak nakonec postarala na vlastní náklady Sokolovská uhelná, která tak umožnila definitivní likvidaci skládky. Všechny kaly se zpracovaly v tlakové plynárně Vřesová.

„Chodováci sice přišli o připomínku jak se v dobách minulého režimu přistupovalo k ochraně životního prostředí, ale myslím, že to nikoho nemrzí. Uleví se nám od nepříjemného zápachu, který Chodov i okolí obtěžoval skoro každé léto. Jsem rád, že se tuto kapitolu povedlo definitivně uzavřít,“ řekl starosta Chodova Patrik Pizinger.