Je to jedno z řady opatření, která Ministerstvo zemědělství přijímá, aby zmírnilo projevy sucha související se změnou klimatu. Vodní nádrž Mnichov by mohla mít plochu 182 hektarů, Tuřany 143 a nejmenší Skřiváň pak 36 hektarů. Celkový objem vody ve všech by byl 39,6 milionu kubíků. Kromě přípravy velkých vodohospodářských staveb včetně nových přehrad je to mimo jiné obnova a stavba rybníků, obnova lesů, mokřadů či remízků.

Ilustrační foto.
Masérkám dává práce v roušce zabrat

„Je třeba si uvědomit, že z našeho území odtéká prakticky veškerá voda do okolních států, takže naše vodní zdroje závisejí výhradně na srážkách. Pokud tedy vodu nezadržíme, odtéká, aniž bychom ji mohli využít k hospodářským potřebám. Proto není možné zaměřit se jen na zadržování vody v krajině, což je nezbytné pro stav půdy a krajiny. Je nutné orientovat se i na zadržení srážkových vod jejich zachycením v dalších přehradních nádržích, s kapacitami, které se stačí v průběhu zimy a jara doplnit,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman. Rozšíření lokalit bylo projednáno s krajskými úřady a se 123 obcemi, jejichž katastry by byly dotčeny Generelem lokalit, který obsahuje seznam území chráněných pro akumulaci povrchových vod. Jde o jedinečné lokalityz hlediska terénního tvaru, s minimálním osídlením a hospodářskou zástavbou, s vodním tokem s dobrou kvalitou vody, v nichž relativně krátká hráz zachytí velký objem akumulované vody, obvykle v zalesněném údolí.

V Sokolově rozdávají zdarma tašky na tříděný odpad.
V Sokolově rozdávají zdarma tašky na tříděný odpad

"Stavba přehrady se zde plánovala už za minulého režimu. Po revoluci se mělo začít stavět v roce 1993 a hotovo mělo být o tři roky později. Pak z toho sešlo. Obec s přehradou souhlasila, máme to také v územním plánu. Za těch 21 let co jsem starostou, byla období, kdy se tlačilo na to, aby to z územního plánu zmizelo. Nestalo se tak a já jsem pro. Vždy jsem říkával, nevíme co bude za 20 let," řekl starosta Mnichova Jiří Křenčil. Přehradu by naplnil Pramenský potok.

Mnichov by mohl mít plochu 182 hektarů, Tuřany 143 a nejmenší Skřiváň pak 36 hektarů. Celkový objem vody ve všech by byl 39,6 milionu kubíků.

„Jsou to téměř nedotčené lokality, s nádhernou přírodou. Vody je sice málo, ale spíš jsem pro rybníky a mokřady,“ říká místní občan Radek Lásenský.