Představte KD Slaměnka. Kolik má členů a kdo se členem může stát?

Klub důchodců Slaměnka Sokolov je volné uskupení seniorů Sokolova, kteří mají chuť v důchodovém věku ještě aktivně žít. Byl založen v roce 2004, a jeho činnost tedy trvá nepřetržitě již 16 let. Je až s podivem, že tento spolek přetrvává tak dlouhou dobu, a v prvé řadě to jsou naši předešlí i současní senioři, kteří akce tohoto spolku navštěvují a udržují ho tak svým zájmem o dění v tomto spolku při životě. Slaměnka jako jediná vyplňuje prostor aktivního pohybu seniorů. Klub nemá žádné stále členy, a senioři se mohou účastnit akcí, které si z nabídky Slaměnky vyberou.

Slaměnka pořádá řadu akcí. Přiblížíte jaké?

Klub důchodců Slaměnka Sokolov, z. s., se již tradičně zaměřuje na sportovní a společenské vyžití seniorů. Jsou to především turistické výlety za poznáním pořádané vlakem, tedy neomezené kapacitou autobusu. Dále pořádáme jednodenní autobusové zájezdy, při kterých navštěvujeme různé památky, muzea a výstavy. Pořádáme také občasné zájezdy na divadelní představení. Tyto aktivity jsou omezené počtem míst v autobuse a je nutné se na ně přihlásit. Termín přihlášení je vždy uveden ve zpravodaji Sokolovském Patriotu. S velkou odezvou se setkávají taneční odpoledne pro seniory konaná v Music Clubu Alfa. Slaměnka rovněž pořádá sportovní akce pro seniory, kterými jsou kuželky, šipky a pétanque. Během roku pořádáme i týdenní turisticko-poznávací pobyty v zajímavých lokalitách naší vlasti. Tyto pobyty jsou zpravidla dva, v červnu a září. I tyto akce jsou omezeny jak počtem míst v autobuse, tak i kapacitou ubytování.

Velmi oblíbené jsou výšlapy a výlety, zájem o ně stoupá. Kam už jste se například podívali?

Naše výšlapy jsou směřovány převážně v blízkém okolí a podmínkou je také dostupnost místa veřejnou dopravou, převážně vlakovou. Namátkou tak vybírám výšlapy okolím Ostrova, Ústí nad Labem, okolím Kynšperska, Kraslicka, Chebska a také našimi lázeňskými městy. Autobusem jsme například navštívili hrady, zámky, výstavy, botanické zahrady, pivovary a v neposlední řadě i výrobu automobilů v Mladé Boleslavi. Během našich týdenních turisticko-poznávacích pobytů jsme navštívili např. Šumavu, Krkonoše, Chodsko, Náchodsko, Český les, Bechyňsko, České Švýcarsko a v neposlední řadě i Pálavské vrchy na Jižní Moravě.

Kdo se může k akcím Slaměnky připojit?

Akce připravované Slaměnkou jsou přístupné všem seniorům Sokolova. Jedinou podmínkou je být důchodce a mít trvalé bydliště v Sokolově. Velká část těchto akcí byla uskutečněna za finančního přispění města Sokolova, za což jim patří velký dík. Velmi si toho ceníme, protože tato podpora v jiných městech není samozřejmostí. Tuto podporu ze strany města přijímáme také jako ocenění naší práce, v oblasti využití volného času pro aktivní seniory Sokolova, kteří nemusí trávit čas v osamění, ale mohou se setkávat se svými přáteli, na námi připravovaných akcích.

Koho je možné kontaktovat v případě zájmu o účast, kde najdou lidé potřebné informace?

Informace o připravovaných akcích vždy na příslušný měsíc najdou zájemci v měsíčníku Patriot, v kalendáři akcí MDK Sokolov, v relaci Seniorservis ČR Plzeň, potažmo ČRo Karlovy Vary a detailní informace o akci je vždy možné najít v naší propagační skříňce v ul.Jednoty v Sokolově.