Nevábné slepé rameno řeky Ohře plné odpadků a zapáchající kdoví čím je minulostí. Řeka má u Sokolova nové průtočné rameno po svém levém břehu. Lemují ho zpevněné břehy a po jeho hladině se vesele prohánějí labutě i s mláďaty. Je dlouhé 1,3 kilometru a jeho revitalizace stála zhruba 8,5 milionu korun. Při včerejší kolaudaci ho představili zaměstnanci Povodí Ohře. Stavba se kvůli souběžně stavěnému obchvatu města v těsné blízkosti neobešla bez problémů.

„Jde o úsek mezi lávkou ze Sokolova na Jižní lom a mostem na výsypku Antonín. Jedná se o provedení průtočného ramene řeky s provedením úpravy co nejblíže přírodnímu korytu," říká Petr Lejsek, který byl pověřen stavebním dozorem. Celá akce byla spolufinancována ze zdrojů EU v rámci Operačního programu Životní prostředí. Dotace činily plných 95 procent způsobilých výdajů. Na zbytku se podílelo Povodí Ohře.

„Víme, jak slepé koryto vypadalo kdysi. Projektant chtěl získat průtočný profil s tím, že se vytvoří přírodě blízké podmínky a podobná zákoutí pro život vodních živočichů," upřesnil Lejsek. Při stavbě díla, která začala v únoru 2013, se vyskytlo několik problémů. Za prvé bylo potřeba někam uložit sedimenty vybagrované z potoka, které neprošly zkouškami. Na vhodných místech podél ramena proto dělníci vybudovali dřevěné palisády z dubu. Sedimenty ze dna se poté navezly za ně, na břeh. Za nimi pak následovaly terénní úpravy z geotextilií, aby došlo ke stabilizaci břehů. O následnou výsadbu se bude Povodí Ohře starat další dva roky.

Za druhé vodní stavbě lehce vadila stavba obchvatu a mostu vedoucího přes řeku. „Právě když stavaři na obchvatu překládali inženýrské sítě, tak v té době zrovna zhotovitel dokončoval úpravy v té samé části. Ale vyřešila to užší komunikace mezi oběma zhotoviteli, kdy se domluvili na přístupech, kdo, co, kdy a podobně," dodal Lejsek.

V současné době koryto zarůstá zelení, která je přírodní. Při následné péči se bude zřejmě alespoň sekat. Vedlejší rameno se kvůli malému průtoku Ohře tváří stojatě a hladina zarůstá vodními rostlinami. Konec průtoku ještě brzdí regulace ze stavby obchvatu. Až stavaři dokončí most a zvedne se průtok Ohře, rameno se prý samovolně vyčistí od přemnožené zeleně nejen na hladině.