Jak bude vypadat nový zákon o loteriích, jaké jsou problémy s rozpočtovým určením daní i mnoho dalších problémů, které obcím komplikují život. To byla témata setkání Svazu měst a obcí, které se konalo včera v karlovarském hotelu Thermal.
Města musejí podle Svazu měst a obcí i nadále počítat se snižováním svých příjmů mimo jiné v důsledku dopadů opatření vlády na zmírnění finanční krize. To byl jeden z otazníků, které se starostové snažili v rámci setkání řešit. „Pokusíme se problémy nějak zmírnit. To by se mělo projevit nejpozději v příštím roce. Dále také chceme pomoci obcím a krajům získat více peněz z Evropské unie,“ informoval Eduard Janota, současný ministr financí České republiky.

„Budeme se snažit dofinancovat nedostatečné krytí výdajů. Chtěli bychom uvolnit až čtyři miliardy korun,“ přislíbil Janota.
Problémy s příjmy obcí potvrdil také Oldřich Vlasák, předseda Svazu měst a obcí. „Situace obecních rozpočtů je skutečně špatná. V mnoha městech a obcích hrozí výrazné omezení nebo úplné zastavení plánovaných investic. Pokles konkrétně o dvě procenta se projevil u inkasa daně z přidané hodnoty, u které zatím obce vždy zaznamenaly meziroční nárůst. Jsme proto rádi, že se vláda i premiér Jan Fischer snaží tuto situaci analyzovat a zabývat se jí,“ sdělil předseda.

Už v úterý se pět obcí z kraje připojilo k protestní akci proti současnému přerozdělování daní. Podle nich prý znevýhodňuje menší samosprávy proti větším městům. „Prostě potřebujeme přidat. Přerozdělení není spravedlivé. Jaký je rozdíl mezi lidmi na vesnici a ve městě? Nás tíží řada problémů. Rádi bychom opravili komunikace, vybudovali hřiště a celkově upravili vzhled naší obce,“ prohlásil Vojtěch Hanzlík, místostarosta Bukovan. Ty na své cedule vyvěsily text – Daňově diskriminovaná obec.

Jednání se zúčastnil také karlovarský primátor Werner Hauptmann.
„Zajímalo mě například to, jaký bude nový loterijní zákon. Obce se totiž snaží omezit herny s výherními hracími automaty a vláda by v tomto měla umět spolupracovat a podporovat obce. To se bohužel z hlediska videoterminálů nestává, a tak dochází k tomu, že se někde zakáží hrací automaty, ale udělají se videoterminály, do kterých obce nemohou zasahovat,“ konstatoval karlovarský primátor Hauptmann.