Velké zpoždění nabrala výstavba odpočinkové zóny ve Vintířově. Ta vzniká na bývalém odkališti dolu Markéta podél silnice směrem do Vřesové. Ačkoli mělo být hotovo již loni, práce se protáhnou až do konce letošního roku. Rekultivaci zkomplikoval výskyt velkého množství kalů – kaolinové šliky v rybnících, a tak bylo potřeba část projektu upravit.

„V současné době nám nezbývá nic jiného, než aby nám přálo počasí, protože při deštích nebo bezprostředně po nich je staveniště pro techniku nepřístupné. Také doufáme, že stavební práce budou do konce roku dokončeny. Podle harmonogramu provádějící firmy by to tak i mělo být,“ uvedl starosta Vintířova Jiří Ošecký.

Současně zmínil, že projekt se úpravami prodraží o přibližně 2,2 milionu korun. Na obecní kasu to ale mít vliv nebude. Peníze na přeměnu bývalých nádrží na plavení kaolinu totiž uvolňuje Ministerstvo financí z programu zahlazování následků těžby hnědého uhlí před privatizací těžebních společností.
Ze svého Vintířov financuje doplňkové projekty za zhruba tři miliony korun. Z těchto prostředků nechává vybudovat veřejné osvětlení a vybavit dětské hřiště. Jako vícepráci si navíc objednal vyasfaltování chodníků.

A jak to na stavbě vypadá aktuálně? „Zbývá ještě dodělat spodní rybník, zprovoznit čerpací stanici, navozit ornici a vytvořit chodníky. Dále pak zatravnit a osázet celý prostor, zřejmě až na jaře roku 2011, vybranými dřevinami,“ upřesnil starosta.
Na dokončení lesoparku s rybníčkem se mnozí obyvatelé Vintířova hodně těší. Zvláště pak děti. „Určitě tam budu s kamarády chodit. Slyšel jsem, že se v parku bude moci jezdit na bruslích a skateboardech. To by byla paráda,“ řekl 13letý Josef Žiga z Vintířova.