O sloučení technických služeb se Správou městského majetku v Kynšperku nad Ohří rozhodnou 13. prosince zastupitelé města. „Důvodem je například efektivnější využití materiálních a personálních zdrojů, průhlednější financování či větší konkurenceschopnost na regionálním trhu při poskytování služeb pro jiné odběratele,“ uvedl starosta Kynšperka René Bolvari.


Technické služby jako příspěvková organizace města podléhají podle starosty jiným právním předpisům než Správa městského majetku jako společnost s ručením omezeným. Ta zajišťuje v Kynšperku zejména správu bytů a vytápění. Příspěvkovou organizaci a společnost s ručením omezeným tak nelze jednoduše sloučit fúzí. Správa majetku si tedy do konce roku musí rozšířit předmět své činnosti a k Novému roku by měly technické služby být zrušeny.
„Pod Správu majetku přejdou všichni zaměstnanci technických služeb, které se stanou jedním ze středisek správy,“ uvedl Bolvari.


Kynšperk má o sloučení příspěvkové organizace se společností s ručením omezeným vypracovanou studii. „Spolupracuje s námi také Pavel Plecitý, bývalý pracovník Ministerstva financí, který už nám před lety připravoval přechod bytového hospodářství pod Správu městského majetku,“ doplnil Bolvari.