„Výběrové řízení jsme vyhlašovali v uzavřené formě, protože jsme potřebovali oslovit odborníky. Dostali jsme jednu nabídku. Financování je částečně z peněz městského úřadu a část je dotace, kterou jsme obdrželi z Karlovarského kraje a je ve výši 300 tisíc korun. Nemělo by tam docházet ke kolizi na Starém náměstí v souvislosti s výsadbou stromů a sloup by se měl restaurovat na místě, kde stojí," řekl starosta Sokolova Petr Kubis.

Radnice si nechala na stav mariánského sloupu vypracovat odbornou analýzu. Ze zprávy vyplývá, že není v dobrém stavu. Má výrazně porušený povrch, patrné jsou na něm praskliny a z některých částí už začaly odpadávat úlomky. Vlivem počasí se na něm objevily zčernalé krusty, místy je znečištěn mechy a lišejníky. Současný, velice komplikovaný stav památky je dán především sochařským materiálem, kdy byl zvolen jemnozrnný pískovec náchylný k povrchovému zvětrávání, stojí v posudku. Oprav se dočkají sochy i přilehlé schodiště. Posledními úpravami prošla památka v letech 1994 a 2002.

Zdroj: Roman Cichocki

Barokní sochařské dílo bylo postaveno v roce 1701. Sloup z pískovce stojí na čtvercové základně se čtyřmi žulovými schodišťovými stupni. Na hranolovém soklu sloupu jsou na jeho rozích umístěny pískovcové sochy světců. Ty tvoří socha svatého Jakuba Většího, patrona sokolovského farního kostela, socha svatého Antonína Paduánského, patrona klášterního kostela, držícího Ježíška a květ lilie, symbol zvěstování Panně Marii, socha svatého Jana Nepomuckého a socha svatého Floriána. Na jeho vrcholu je umístěna socha Panny Marie. Od roku 1963 je chráněn jako kulturní památka.