Vylepšení nabídky pro své klienty. To si slibuje Pečovatelská služba v Kynšperku nad Ohří od nového vozidla, které získala díky Nadačnímu fondu GSK. Právě jeho podpora umožňuje rozvoj péče o klienty z města a blízkého okolí.
„Celková výše prostředků, které letos nadace ve prospěch pečovatelské služby poskytla, činí 328 tisíc korun. Za tyto peníze bylo možné nakoupit nové jídlonosiče, zvelebit Klub pro seniory či pořídit nový vůz,“ vyjmenoval Robert Pisár, ředitel společnosti Pomoc v nouzi. Ta v regionu provozuje azylové domy, intervenční centra pro oběti domácího násilí a domy na půli cesty.

Pečovatelskou službu však provozuje vůbec poprvé. V Kynšperku nad Ohří ji lidé mohou využívat od letošního června. „Od svého opětovného zahájení již získala dvacet pět klientů,“ zmínil Pisár.

Nabídku mohou využít nejen lidé z Kynšperka, ale i jeho okolí.
„Smyslem služby je, aby lidé, kteří se nemohou plně postarat sami o sebe, zůstávali co nejdéle tam, kde se cítí nejlépe a kde jsou spokojeni. A to je domov. Naši zaměstnanci dochází do domácností občanů a pomáhají s úklidem, praním prádla nebo donáškou léků. Nabízíme též rozvoz obědů,“ sdělila již dříve Kateřina Štěpánková z organizace Pomoc v nouzi.