Veřejné hlasování by chodovskou chloubu mohlo podpořit už na začátku října. Pokud by v hlasování uspěla, znamenalo by to i její rozvoj.
„Přihlásili jsme Smolnickou alej hlavně proto, že pokud by byla úspěšná, mohli bychom získat podporu pro její úpravu a rozvoj. Staré stoleté duby dříve lemovaly silnici mezi Chodovem a zaniklou obcí Smolnice. Ta na konci šedesátých let ustoupila těžebnímu průmyslu. Veřejné hlasování by mělo odstartovat 1. října, datum ale bude ještě upřesněné," informoval chodovský pedagog Miloš Volek. Anketa Alej roku vznikla na podporu a rozvoj alejí v republice. Společnost Arnika, která ji pořádá, chce dobrovolníky, města i obce motivovat spíše k rozvoji než jejich zániku.

„Máme několik důvodů, proč jsme se rozhodli podpořit rozvoj alejí. První je samozřejmě vizuální, je to typický znak naší země a mnohdy si lidé ani neuvědomují jejich vzácnost a krásu. Naopak někteří lidé se začali o budoucnost stromových alejí zajímat, starají se o jejich záchranu. Jako příklad bych uvedl alej v Hradci Králové u řeky Orlice, kdy dobrovolníci požádali o její záchranu a ta byla úspěšná," doplnil tiskový mluvčí Arniky Vratislav Vozník. Smolnická alej má i podle tázaných obyvatel Chodova šanci na úspěch, její historie je bohatá a stoleté duby jsou prý vzácnou ozdobou.

Zaniklá obec Smolnice jako by se letos symbolicky vracela do přítomného času. Město Chodov totiž letos obnovilo i poutní kříž, který zaniklou obec připomíná, ten nyní zdobí Bílou vodu. Až do  roku 1960 byla Smolnice samostatnou obcí, patřící v letech 1949 až 1960 do okresu Karlovy Vary. V roce 1960 se stala součástí obce Stará Chodovská a o čtyři roky později byla připojena k Chodovu. Tehdy se začal osud vesnice naplňovat. Doly, které potřebovaly úložiště pro gigantické množství nadložních jílů a zeminy z lomu Jiří, zahájily výkup smolnických stavení a  vesnice se začala pomalu vylidňovat. Sčítání obyvatel a  domů v roce 1970 zaznamenalo již pouze jeden dům a čtyři obyvatele.

Klára Čurlinová