V nedožitých 92 letech zemřel taneční mistr Josef Kábrt, sokolovský patriot, výrazná osobnost českého tance a dlouholetý přispěvatel našeho Deníku. Stovky mladých mužů a žen mu vděčí za to, že pronikli do tajů ladných pohybů na parketu a společenského chování.

Tanci se začal věnovat v roce 1954 coby učitel tělocviku na někdejším hornickém učilišti v Královském Poříčí. Jeho jméno a taneční kurzy jsou však nejvíce spjaté se sokolovským „Horňákem“. Po přestěhování souboru z Královského Poříčí do Hornického domu kultury v Sokolově začala výrazně růst členská základna a s ní úroveň souboru. Klasickému společenskému tanci se Josef Kábrt začal věnovat v roce 1960. Byl také prvním, kdo vedl v Sokolově první poválečné taneční kurzy pro mládež. Inicioval vznik Lidové taneční konzervatoře, která nabízela na celostátní úrovni vzdělání lektorům a asistentům společenského tance. Věnoval se i publikační činnosti. Po roce 1989 založil taneční školu. Tanci se aktivně věnoval do pokročilého věku, pomáhal tanečním souborům ze západních Čech, podílel se na přípravě mnoha kulturních a společenských akcí. Dostal i cenu Ministerstva kultury České republiky za celoživotní přínos v oblasti společenského tance. V roce 2016 byl vyhlášen Osobností města Sokolov.

Poslední rozloučení s Josefem Kábrtem se koná 17. května od 14 hodin v divadle Městského domu kultury v Sokolově. 

Ilustrační foto
Dominují trávy, s oteplením koncentrace alergenů vzroste