Při výběru těchto pomůcek se nechalo inspirovat snoezeleny, které již dříve v blízkém okolí existovaly, a to kvalitně zařízeným snoezelenem v DOZP Sokolík v Sokolově a v Denním centru Mateřídouška v Chodově.

V těchto zařízeních, od zainteresovaných odborníků, byly získány nejen cenné odborné, ale i praktické rady. Inspirací byla i návštěva snoezelenu, který je součástí Speciálního centra Irchenrieth v SRN.

Snoezelen nabízí poznání rozličných senzorických zkušeností, atmosféru vzájemné důvěry a bezstarostného uvolnění. Cílem tohoto stimulačního a relaxačního prostředí je umožnit konkrétnímu jedinci autentický zážitek a uspokojit jeho individuální potřeby, například zprostředkovat prožitek vnímání sebe, vlastní identity, hloubku emocí, úlevu od fyzických zátěží. Bezpečné stimulující prostředí je dětmi a žáky i jejich zákonnými zástupci kladně vnímáno.

A. Křížová, SPC Sokolov