Spokojenost neskrývá Integrovaná střední škola technická a ekonomická v Sokolově, která se umístila v první polovině testovaných škol.

Hlavním záměrem testování, které se konalo v březnu, bylo prověřit znalosti současných maturantů a porovnat je s výsledky celonárodního šetření Sonda maturant 1998. Středoškoláci z posledních ročníků tak absolvovali test obecných studijních předpokladů, test z českého jazyka, cizího jazyka a matematiky.

„Hlavním přínosem pro školy je informace o pokroku, stagnaci či poklesu ve znalostech maturantů v časovém úseku jedenácti let,“ řekl ředitel ISŠTE Pavel Janus. „Projekt totiž zároveň poskytuje srovnání výsledků konkrétní školy s ostatními školami stejného typu či školami v rámci kraje. „Škola nabídku zapojení do projektu uvítala, neboť analýza testování slouží jako jeden z nástrojů pro autoevaluaci,“ poznamenal.

Ředitel přiznal, že první poznatek je pro některé pedagogy překvapivý. „Stále si stěžují na klesající úroveň znalostí studentů, ale výsledky jasně prokázaly, že stejné testy zvládli letošní maturanti mnohem lépe než ti před jedenácti lety,“ uvedl.

Nejvýraznější zlepšení škola zaznamenala v anglickém jazyce. „Při srovnání výsledků s ostatními odbornými školami v republice je umístění v první polovině, v některých testech dokonce v první třetině dobrým obrázkem školy,“ doplnil.

V kraji se do projektu zapojilo pouze pět škol. Více než 56 procent maturantů dosáhlo dobrých výsledků.