Sokolov se proto rozhodl výše uvedené památky restaurovat. Město předpokládá, že by opravy neměly přesáhnout 400 tisíc korun.

„Město Sokolov na základě rozhodnutí svého zastupitelstva realizuje akci na záchranu dvou barokních soch sv. Jana Nepomuckého, které jsou v majetku města. Jedná se o sochu za presbytářem kostela sv. Jakuba Většího a sochu v ul. Josefa Kajetána Tyla, u mostu přes Ohři," upřesnila mluvčí sokolovské radnice Dagmar Mašková.
Devastace materiálu, zapříčiněná především působením povětrnostních podmínek, dosáhla již takového stavu, že mohlo dojít, především u sochy u kostela, k ohrožení kolemjdoucích například pádem její uvolněné části.

Socha u mostu přes Ohři pak vykazovala značné poškození vlivem zvětrávání, za spolupůsobení nárůstu lišejníků a opadem vysprávek z někdejší opravy. Restaurátorské práce provádí firma, která má dlouholeté zkušenosti a v poslední době zajišťovala restaurování soch a fasád Národního divadla. Odborným restaurátorem je akademický sochař Jiří Fiala.

„Základní práce představují očištění a odstranění nízké vegetace a lokální předzpevnění materiálu. Zeslabeny byly neprodyšné krusty na povrchu, které neumožňovaly kamenu dýchat. Dále je třeba vyřešit statické zpevnění, injektáž trhlin a lokální konsolidace povrchu," vypočítal restaurátor.