Sociální firmu, která by dávala práci sociálně slabým, chce založit město Nové Sedlo. Důvodem je vysoká nezaměstnanost, která tuto oblast sužuje. Radnice tak hledá způsoby, jak lidem pomoci a co nejvíce jich zapojit do pracovního procesu. Inspiraci našla v Jirkově, kde sociální podnik funguje přibližně rok. A má konkrétní výsledky. „Navštívili jsme starostu Jirkova a vyslechli jejich dosavadní zkušenosti. Pro nás to jsou cenné informace. My totiž nechceme vymýšlet nic nového, ale jen převzít, co už někde úspěšně zavedli. U nich vlastně sociální firma supluje jakousi technickou údržbu města, sekání trávy či úklid veřejného prostranství. Také o to se dnes naše město stará," sdělil starosta Nového Sedla Miroslav Loukota.
„V loňském roce u nás bylo téměř sedmnáct procent lidí bez práce. Letos to číslo trochu kleslo, ale situace stále zůstává hodně tragická," zdůraznil Loukota.
Město uvažuje, že sociální podnik by navazoval na nízkoprahové zařízení, které také radnice hodlá vybudovat. Odtud by přicházeli mladší klienti, co se na trhu práce teprve rozhlíží a nemají žádnou praxi. „Sociální firma by jim mohla ze začátku hodně pomoci, třeba je nasměrovat na různé rekvalifikace," poznamenala ředitelka Denního centra Žirafa v Novém Sedle Renata Kunešová. Také ona je přesvědčená, že by založení sociálního podniku mohlo městu pomoci.
Nové Sedlo dnes provozuje veřejnou službu. „Lidé se nám do ní aktivně hlásí sami od sebe a přicházejí i takoví, co by ani nemuseli. Prostě nám řekli, že chtějí městu dál pomáhat," pověděl starosta. „Kromě toho máme dobře zavedené veřejně prospěšné práce. Ty dnes u nás vykonává dvanáct klientů," doplnil Loukota.
V České republice dnes působí již téměř 70 sociálních podniků. Jedním z nich je také sokolovská obecně prospěšná společnost Srdce a čin. „Vytvořením pracovních míst chceme prospět klientům a dalším lidem sociálně vyloučeným nebo tímto vyloučením ohroženým. Patří sem i občané starší padesáti let v evidenci úřadu práce. Dále chceme přispět malým, ale korektním počinem ke zvýšení zaměstnanosti v Karlovarském kraji, k podpoře místní ekonomiky a využití místních zdrojů a ke zlepšení společenského prostředí," uvedl Petr Beránek, ředitel Srdce a činu.