Obec se sice ze zákonao sociální pohřeb postarat musí, ale nemusí dělat obřad či rozloučení. V Sokolově se sociální pohřby konají vždy na podzim.

Poslední pietní akt tam proběhl před týdnem a určen byl pro šestnáct zesnulých. Jejich popel byl po obřadu uložen do společného hrobu.

Kromě zástupců radnice nechyběl při rozloučení ani farář Církve československé husitské Lukáš Bujna. Pronesl slova posledního rozloučení a naposledy požehnal ostatkům zesnulých. „Naši pozornost si zaslouží lidé, jejichž ostatky by jinak byly uloženy do společného hrobu v rámci sociálního pohřbu bez jakéhokoliv rozloučení,“ řekla starostka Sokolova Renata Oulehlová.

„V loňském roce město Sokolov vypravilo 28 pohřbů, náklady na jeden se pohybují kolem 10 tisíc korun. Peníze vynaložené na sociální pohřby vrací městu zpět stát. Po jeden rok od vypravení pohřbu jsou urny bezplatně uskladněny. Poté jsou uloženy do společného hrobu obce formou vsypu,“ informuje mluvčí sokolovské radnice Vladimír Meluzín.

Po dobu jednoho roku od úmrtí mohou případní dědici či rodina náklady na pohřbení uhradit zpět městu a vyzvednout si urnu s ostatky. Po uskutečnění vsypu do společného hrobu už nelze vydat urnu s ostatky, přestože pohřeb dědic zaplatí, neboť vsyp je již nevratný. „Je smutné, když člověk umře sám, a proto je dobře, když se s ním kdokoliv rozloučí důstojně,“ říká Jana Křemeníková.