„Byty poskytujeme společnostem Chráněné bydlení, Dolmen či Sokolík. Myslím si, že město Sokolov je jediným městem v kraji, které uvolnilo tolik bytů. Například Karlovy Vary nemají ani jeden. My prakticky sanujeme celý kraj,“ řekla místostarostka Sokolova Renata Oulehlová.

Sokolov poskytuje takovýchto bytů 28. Bydlí v nich klienti nejen ze Sokolova, ale z celého našeho kraje. Výjimkou však není ani klient z kraje jiného.

Cílem například Chráněného bydlení je mimo jiné pomoci klientovi při rozhodování o přechodu do samostatného života nebo pomoci klientovi najít vlastní bydlení. Klient v seniorském věku může zůstat v chráněném bytě do konce života.
Posláním Sokolíka je zase poskytování celoroční pobytové sociální služby lidem se zdravotním postižením, zejména s mentálním postižením, s těžkou a úplnou závislostí na pomoci druhé osoby.

Agentura pro chráněné bydlení Dolmen podporuje přechod mentálně postižených lidí z ústavní péče do samostatného života. Stále více známé je jejich rychlé občerstvení, tréninkové kuchařské a číšnické pracoviště Oáza.

„Naším cílem je v oblasti zaměstnávání lidí s handicapem ukázat veřejnosti, že to jde. Navíc bychom rádi prolomili bariéru v podobě nepřijetí lidí s jakoukoliv odlišností většinovou společností, která tady stále ještě je. Byli bychom rádi, aby veřejnost poznala, že jsou to lidé jako ostatní, mají společnosti co nabídnout a není třeba se jich obávat a stranit,“ vysvětlila při otevření Oázy manažerka projektu Marcela Radová.

„Pro jídlo do Oázy si občas zajdu, chutnají mi zdravě připravené pokrmy,“ řekla Lenka Sadílková.