Agentura osobní asistence a sociálního poradenství se sídlem v Areálu klidného stáří v sokolovském Háječku pořádá Den otevřených dveří a Den zdraví. Ty se uskuteční ve čtvrtek 16. října od 9 do 17 hodin v prostorách agentury.

Program:

 Prezentace činnosti samotné agentury
 Prezentace činnosti klubů a svazů zdravotně postižených
 Prezentace a nabídka zdravé výživy, čajů a bylinek
 Prezentace a poradenství všeho, co se týká brýlí
 Zdraposo, o.s. – Chráněné dílny – prodejní výstava vlastních výrobků
 VZP – naplňování programu podpory zdraví pro vyloučení civilizačních chorob – měření tlaku či cholesterolu

Prezentace pomůcek pro zdravotně postižené

„Součástí celého projektu je opékání vuřtů a samozřejmě pitný režim,“ doplnila ředitelka agentury Dana Janurová.

„Zároveň bych chtěla všechny pozvat na přednášku našeho právníka. Ta se bude rovněž konat v prostorách naší agentury v úterý 14. října. Od čtrnácti hodin budeme besedovat na téma dědictví, převodu majetku a podobných záležitostí. Toto téma také nejvíce zajímá seniory a zdravotně postižené,“ připojila pozvánku ředitelka agentury.