Sokolov/ Zvyšující se počet nejrůznějších podnětů, připomínek a v některých případech i petic, jejichž pisatelé žádají urychlené vyřešení problémů s parkováním na sídlištích nutí radní v Sokolově se tímto problémem intenzivně zabývat.
V průběhu letošního roku si chce město vytvořit určitý plán, jak by se při budování nových parkovacích míst mělo postupovat a v kterých lokalitách by jejich výstavba měla mít přednost.
“Jedním ze základních bodů Programu sociálního a ekonomického rozvoje pro tento rok bude příprava různých variant, jak ve výstavbě parkovišť, ať záchytných nebo jednotlivých menších přímo v sídlištích, postupovat. Budeme zvažovat také to, jestli nehledat investora na vybudování podzemního velkokapacitního parkoviště,“ uvedl starosta Sokolova Karel Jakobec.
O tom, kde by nová parkoviště mohla v příštích letech vyrůst, má už město určitou představu.
“Co se týká velkokapacitních parkovišť, ať nadzemního nebo podzemního, tak na sídlišti Michal II. přicházejí v úvahu prostory za Penny marketem nebo v bezprostřední blízkosti 6. základní školy. Na sídlišti Vítězná je to poměrně jednodušší. Tam ten prostor je, ale zase bude těžko zájem ze strany investora, protože tam se relativně ještě parkovat dá,“ doplnil Jakobec.
Nejvíce na nedostatek parkovacích míst poukazují obyvatelé žijící na sokolovském sídlišti Michal. „V podvečer se tady opravdu hledá místo těžko,“ uvedl jeden z nich Josef Malík. „Někteří řidiči také blokují jedním autem několik míst,“ doplnil.
Město počítá i s tím, že by se mu na výstavbu nových parkovišť mohlo podařit sehnat prostředky z některého z dotačních titulů.