Sokolov/ Na nehospodárnost Báňského úřadu upozornili pracovníci Nejvyššího kontrolního úřadu. Při kontrole, která se konala v loňském roce kontroloři zjistili, že báňský úřad pronajímal nebytové prostory ve své sokolovské budově velmi lacino. Prezident NKÚ Frantiušek Dohnal v tiskové zprávě zaslané ČTK uvedl, že doporučené roční nájemné podle vyhlášky města Sokolova pro tento typ provozovny činilo 671 až 894 korun za metr čtvereční. „Sjednané nájemné, které činilo 193 korun za metr čtvereční a rok, bylo výrazně nižší než v místě obvyklé,“ uvedl Dohnal.
Báňský úřad podle Dohnala nízké nájemné zdůvodnil tím, že výhodnější pronájmy se nepodařilo sjednat, i když tyto prostory průběžně nabízel. „Tyto nabídky však Báňský úřad nedoložil,“ upozornil .
Podle předsedy Obvodního báňského úřadu v Sokolově Dalibora Tichého u zavírá smlouvy jejich nadřízený orgán, tedy Český báňský úřad. „My nemáme právní subjektivitu, proto nemůžeme smlouvy uzavírat. Smlouvy jsem ani neviděl, ani jsem nečetl zprávu nejvyššího kontrolního úřadu. Proto se vám k tomuto problému nemohu vyjádřit,“ řekl Tichý. Stanovisko Českého báňského úřad se nám zatím nepodařilo získat.
Podle sokolovského místostarosty Jaromíra Dvořáka jsou ceny stanovené v městské vyhlášce pouze orientační záleží na jednotlivých subjektech, jaké nájemné si určí. „Samozřejmě záleží na poloze či stavu prostor. Výše nájemného je daná nabídkou a poptávkou,“ uvedl Dvořák.