Oprava Antonínských mostů směrem na Citice, pokračující stavební úpravy Vítězné ulice za více než deset milionů a také revitalizace druhého největšího sídliště ve městě Vítězná. Přes dva miliony si město vyhradilo na projekt přestavby bývalé 4. základní školy. To jsou jedny z největších investic města pro příští rok. Celkem chce Sokolov v roce 2016 investovat bezmála 120 milionů korun.

„Sokolov na rok 2016 navrhuje rozpočet s příjmy 531,5 milionu korun a výdaji 643 milionů korun. Rozdíl chce pokrýt přebytkem z letošního roku. Do roku 2016 město vstoupí bez úvěrů, plánuje ale méně investic než v minulých letech. Důvodem je především ukončení programového období Regionálního operačního programu Severozápad (ROP), z něhož město čerpalo dotace," řekl starosta Sokolova Jan Picka.

Důvodem je podle něj především to, že skončil Regionální operační program. V rámci Ústeckého a Karlovarského kraje město Sokolov patřilo totiž k těm nejlépe využívajícím městům.

„Mnoho našich projektů bylo úspěšných, úspěšně jsme je realizovali a také vyinkasovali příspěvky z Evropské unie," konstatoval Picka.
Pokračující Integrovaný regionální operační program už podle něj pro Sokolov tolik možností nenabízí, a místní tak proto ucítí úbytek investic ve městě.
Schodek chce město pokrýt přebytkem z letošního roku. Z rezervy ubylo 25 milionů korun poté, co je Sokolov nucen zaplatit pokutu za pochybení při rekonstrukci zimního stadionu. Na tuto akci čerpalo město evropské dotace.

Městu může být ještě vyměřeno penále, které by mohlo tuto částku až zdvojnásobit, což by rozpočet na rok 2016 nejspíš značně ovlivnilo. Tuto informaci dostane město v lednu příštího roku. Doufá však v mnohem příznivější výsledek.
Po příjmové stránce očekává Sokolov v roce 2016 zvýšení daňových příjmů o 3,9 procenta proti roku 2015, což činí téměř 104 milionů korun. Příjmy z hazardu zůstanou na úrovni roku 2015.