Zatímco na tu páteřní, zvanou Ohře, je napojení hotové, na těch dalších se teprve pracuje. Jednou z nich je i ta směrem na Kraslice.

„Chceme protáhnout pod železničním mostem cyklostezku směrem na Svatavu. A jednou v budoucnu by se tak mohla napojit na stezku, která povede z Kraslic podél řeky Svatava,“ řekl místostarosta Sokolova Jan Picka.

Cílem projektu je návrh nového úseku cyklostezky, která bude spojnicí mezi areálem Jižního lomu a budoucí cyklostezkou v katastru obce Svatava. Pro zajištění větší bezpečnosti cyklistů a chodců povede trasa cyklostezky pod silničním a železničním mostem. Sokolov prozatím řeší majetkoprávní vztahy, protože chce být do budoucna připraven.

Kontejnery na bioodpad opět slouží lidem
Kontejnery na bioodpad opět slouží lidem

„Je to jedna ze staveb, která je v zásobníku projektů na zahlazování následků důlní těžby, na které je vyhrazeno 18 miliard korun. Pokud budeme chtít v budoucnu, aby nám stát ten kousek cyklostezky udělal, musíme mít vyřešené majetkoprávní vztahy, projekt, stavební povolení. A na tom se nyní pracuje,“ upřesnil druhý z místostarostů Karel Jakobec.

„Stavbu cyklostezky z Kraslic podél řeky do Svatavy vidím jako hudbu vzdálené budoucnosti,“ říká cyklista Kristián Tomík.

Vybudování stezky by podle Svazku měst a obcí Kraslicka stálo kolem 60 milionů korun, a to zejména kvůli její technické náročnosti.

Lidé o víkendu vytáhli rýče, motorky, kola  anebo šli do přírody
Lidé o víkendu vytáhli rýče, motorky anebo šli do přírody