Zatímco na tu páteřní, zvanou Ohře, je napojení hotové, na těch dalších se teprve pracuje. Jednou z nich je i ta směrem na Kraslice.

„Chceme protáhnout pod železničním mostem cyklostezku směrem na Svatavu. A jednou v budoucnu by se tak mohla napojit na stezku, která povede z Kraslic podél řeky Svatava,“ řekl místostarosta Sokolova Jan Picka.

Cílem projektu je návrh nového úseku cyklostezky, která bude spojnicí mezi areálem Jižního lomu a budoucí cyklostezkou v katastru obce Svatava. Pro zajištění větší bezpečnosti cyklistů a chodců povede trasa cyklostezky pod silničním a železničním mostem. Sokolov prozatím řeší majetkoprávní vztahy, protože chce být do budoucna připraven.

„Je to jedna ze staveb, která je v zásobníku projektů na zahlazování následků důlní těžby, na které je vyhrazeno 18 miliard korun. Pokud budeme chtít v budoucnu, aby nám stát ten kousek cyklostezky udělal, musíme mít vyřešené majetkoprávní vztahy, projekt, stavební povolení. A na tom se nyní pracuje,“ upřesnil druhý z místostarostů Karel Jakobec.

„Stavbu cyklostezky z Kraslic podél řeky do Svatavy vidím jako hudbu vzdálené budoucnosti,“ říká cyklista Kristián Tomík.

Vybudování stezky by podle Svazku měst a obcí Kraslicka stálo kolem 60 milionů korun, a to zejména kvůli její technické náročnosti.