Ve starostovském křesle v Sokolově se již zabydlel Jan Picka (ČSSD). Ten po letech vystřídal svého stranického kolegu Zdeňka Berku, který si ponechal pouze post senátora. Jan Picka je bývalým ředitelem městského domu kultury, kam se hodlá jednou i vrátit. V rozhovoru se snažíme přiblížit pocity a názory, se kterými do tohoto volebního období coby první muž radnice jde.

Vytvořili jste dobrý tým, který povede město? Bude se vám dobře spolupracovat?
Měl jsem upřímnou radost ze jmen, která jsme četl na seznamu nového zastupitelstva. Drtivou většinu znám osobně a velice si jich vážím a na spolupráci se opravdu těším.

Co považujete za první hlavní důležité aktivity v křesle starosty?
Nejdříve se seznámit se vším, co mě ve funkci starosty čeká. Je potřeba také věnovat čas a energii na projekty, které rozjelo ještě předchozí zastupitelstvo (zejména ROP). Chceme z výzvy realizovat další smysluplné akce a to znamená spoustu práce. Jedním z mých úkolů je i prezentace města. Sokolov je pěkné město a já to chci říkat všude nahlas. A jednou z nejvyšších priorit je vždy schválení rozpočtu města.

V čem vidíte nejvyšší cíl vašeho čtyřletého starostování, čeho chcete dosáhnout?
Mým zásadním cílem je pokračovat v cestě, která pro Sokolov začala již před několika lety. Pokud bude stále více obyvatel našeho města přesvědčeno o tom, že Sokolov je městem pro život, a to jak pro ten pracovní, tak i pro ten osobní, budu svůj cíl naplňovat.

Chcete prý zřídit novou organizaci, která má snížit nezaměstnanost?
Ano, je to v plánu. Jejím zřizovatelem by bylo město. Hledala by například volné pozemky, budovy a další objekty. Zařizovala by například určitý servis pro Sokolovskou uhelnou, která hodlá budovat průmyslové zóny. Chceme servis nabídnout i okolním městům. Nezaměstnanost není jen problémem Sokolova. Musíme ještě více zintenzivnit snahu o přilákání investorů. Prezentovat volné investiční příležitosti. Doposud to měly na starost různé agentury a výsledek byl podle mého názoru docela slabý.

V nové funkci už se takzvaně rozjíždíte naplno. Zbývá čas na rodinu?
Musí. Tak zní má domluva s manželkou a já tu domluvu rád dodržím. Mám tři dcery (20, 5, 3 roky) a každá z nich, byť samozřejmě ta nejstarší trošku jinak, potřebuje více tátu než starostu města. Nicméně jakousi časovou vyváženost vidím v tom, že se na čtyři roky odmlčím jako moderátor. Avšak s jedinou výjimkou. Již patnáct let moderuji Sokolovskou mateřinku a budu i nadále.

Autor: Roman Cichocki, Helena Kavková