Letní měsíce jsou pro mnohé takzvanou okurkovou sezonou. Ne však pro nákup elektrické energie na komoditní burze. Alespoň si to myslí vedení Sokolova, které se právě přes léto rozhodlo vysoutěžit co nejlepší cenu.
V minulosti takto Sokolov a sdružení pěti měst regionu ušetřilo úctyhodných 9,5 milionu korun. Přidat se chtějí i další obce a města.
„Na zastupitelstvu města jsme schválili postup. Přes léto chceme vysoutěžit energii na burze. Myslíme si totiž, že budou nejlevnější ceny," řekl místostarosta Sokolova Karel Jakobec.

Sokolov byl prvním, který se rozhodl s energií obchodovat na burze a uzavřel smlouvu se společností Centropol Energy. Ta vyhrála výběrové řízení na dodávku elektřiny pro všechny městské organizace.
„Město Sokolov jako vedoucí účastník měst sdružených na základě Smlouvy o sdružení veřejných zadavatelů nakoupilo na Komoditní burze PROFIT silovou elektrickou energii pro města Sokolov, Karlovy Vary, Cheb, Loket a Kraslice včetně všech jimi zřizovaných a provozovaných organizací," řekl místostarosta Sokolova Karel Jakobec.
Zájem zúčastnit se výběrového řízení projevily také další obce z kraje . Jde o roky 2014 a 2015. Zájemci jsou Františkovy a Mariánské Lázně, Aš a Ostrov. Zmíněných 9,5 milionu úspor je srovnání ceny oproti ČEZ. „Konkrétně Sokolov ušetřil 2,67 milionu," upřesnil vedoucí odboru správy majetku Pavel Beran. Za každé odběrné místo od sdružených obcí si Sokolov účtuje 50 korun. „Jsou to náklady, které platíme spravující firmě, a nic na tom nevyděláváme," sdělil Beran. Pokud se sdružení rozroste o nové obce a města, bude mít na burze zase o něco lepší pozici. „S takovým balíkem energie jsme zajímaví pro dodavatele. Takzvaně se o nás poperou a na tom je založený princip obchodování s energií," konstatuje Beran.

Sokolov má v současné době 242 odběrných míst u městských organizací. Úspory za silovou energii jsou vyčísleny za předpokladu stejné spotřeby jako v předešlém roce. Jsou velmi výrazné a byly prý dosaženy díky společnému postupu a spolupráci uvedených subjektů. „Zajímavostí je, že dodavatel může být levnější než výrobce," dodal Beran. S elektřinou se totiž obchoduje na burze a tato situace tedy může nastat.
Díky růstu distribuční části plateb za elektrickou energii a z důvodu podpory výroby energie z obnovitelných zdrojů však ve výsledku uvedená úspora znamená prakticky jen to, že celkové náklady na nákup energie zůstanou přibližně ve stejné výši jako minulé období. O distribuci elektrické energie totiž soutěžit ze zákona nelze, ta náleží nadále ČEZ.