Součástí prohlídkového okruhu budou i informační tabule nebo historické dokumenty o této stavbě, která přežila takřka zázrakem. Měla totiž ustoupit těžbě uhlí, což se nakonec podařilo odvrátit. Jde o projekt jehož součástí je i zpřístupnění takzvané rajské zahrady uvnitř objektu. V ní jsou v plánu například svatební obřady.

"Části tohoto projektu už běží. Chceme zpřístupnit, a to už je velmi reálné, takzvanou rajskou zahradu neboli atrium, které je uprostřed areálu. To bylo mohlo sloužit pro drobné kulturní a společenské akce nebo svatební obřady. Takže by zde byla varianta pod střechou přímo v kostele anebo pod širým nebem. Pokud jde o původní prostory, ty jsou fascinující. Jsou z 98 procent původní a myslím si, že stojí za to je zpřístupnit lidem, kteří mají rádi historii či architekturu. Byla by to určitě jedna z dalších zajímavých turistických zastávek v Sokolově," říká jednatel společnosti Sokolová bytová, která v objektu sídlí a zároveň radní Erik Klimeš.

V současné chvíli se připravuje administrativa a město se pokouší získat krajské dotace na spolufinancování projektové dokumentace. Cena projektu je odhadnuta na 1,2 milionu korun. Ta by také měla ukázat, kolik bude stát vlastní realizace. Hrubým odhadem by to mohly být v základní variantě jednotky milionů korun. "Sledovat budeme i do budoucna vhodné dotační tituly abychom ušetřili finance města, popřípadě abychom se mohli při realizaci takzvaně trochu více rozmáchnout. Na mysli mám zpřístupnit větší množství prostor pod střechou nebo realizace koncertního a výstavního prostoru," upřesnil Klimeš.

Čáp už dorazil i do Sokolova. Oproti loňsku o 19 dní později.
Čáp už dorazil i do Sokolova. Oproti loňsku o 19 dní později

Jelikož jde o půdní prostor, mělo by jít o dřevěnou bezpečnou cestu tvořenou, lávkami či schody, kterou bude možné celý prostor projít. Součástí by měly být i informační cedule k jednotlivým konstrukčním prvkům. Reálné odhady realizace mluví o horizontu tří až pěti let. Sokolov se zpřístupněním podkrovních prostor inspiroval v nedalekém Chebu a nedávno podobný projekt iniciovali i v Jihlavě.

Součástí kláštera jsou i podzemní prostory s hrobkou Nosticů. Ta byla v minulosti zpřístupněna veřejnosti výjimečně při různých slavnostních událostech či výročí. Poté však byly prostory na doporučení odborníků zakonzervovány a veřejnosti zakázán vstup. V současné době sídlí v hlavní části kláštera, tedy v koncertní a výstavní síni, očkovací centrum, které by mělo skončit v polovině dubna tohoto roku.

Střípky z historie:

Kapucínský klášter byl založen v období masového zakládání kapucínských klášterů v Čechách v 17. století. Řád kapucínů byl uveden do Čech po roce 1600 a stal se jedním z důležitých článků rekatolizace v protireformačním období. Klášter, stejně jako i další katolické církevní instituce v severozápadní oblasti Čech, měl tvořit jistou přehradu proti šířícímu se protestantismu ze sousedního Saska.

Klášterní kostel byl založen na popud majitele panství a kancléře Českého království Jana Hartvíka Nostice. Výstavba klášterního komplexu probíhala v letech 1663 – 1667. V říjnu roku 1667 byl klášter slavnostně vysvěcen litoměřickým biskupem Maxmiliánem Rudolfem ze Šlejnic. Klášter tvoří soubor budov konventu obklopujících čtvercový rajský dvůr s kruhovou studnou. Areálu dominuje stavba Klášterního kostela sv. Antonína s vysokým raně barokním trojúhelníkovým štítem. Klášter přežil období rušení klášterů za vlády Josefa II. a byl v provozu až do roku 1950, kdy byl zlikvidován za známé akce Klášter zaměřenou proti církevním řádům, kterou prováděla tehdejší pověstná státní bezpečnost. V 50. letech zde byla umístěna československá armáda a klášter byl značně zdevastován. Klášter ohrozila i postupující těžba dobu Antonín, která zničila část zahrady a kapli sv. Anny z roku 1782. V objektu kláštera působil od roku 1961 Městský podnik bytového hospodářství, nyní Sokolovská bytová s. r. o. Z tohoto důvodů je klášter i kostel dobře stavebně zabezpečen. Kostel sloužil v minulosti jako skladový prostor. V roce 1999 byla provedena rekonstrukce na koncertní a výstavní síň. Ve stejném roce byla také zahájena celková rekonstrukce silně zdevastované nosticovské hrobky pod klášterním kostelem. Péčí Městského úřadu Sokolov byla hrobka uvedena do původního stavu, rakve opraveny a kosterní pozůstatky pohřbených pietně uloženy. Hrobka byla za účasti představitelů města, členů kapucínského řádu a široké veřejnosti znovu slavnostně vysvěcena 20. 12. 1999 světícím biskupem Jiřím Paďourem.