Vedení sokolovské radnice se rozhodlo darovat školní jídelnu s družinou v bývalé 4. základní škole. V budově chce tak podpořit vznik sociálních služeb pro postižené. Zájem avizuje obecně prospěšná společnost Mateřídouška z Chodova. Ta by jako majitel a provozovatel byla oproti městu ve výhodě. Měla by totiž větší šance získat na rekonstrukci budovy dotace.
Mateřídouška chce v objektu zřídit denní stacionář a respitní a ranou péči. Ty jsou spolu s dobou poskytované péče v podmínkách dohody mezi společností a Sokolovem.

„Mateřídouška nás o objekt požádala. My ale musíme v rámci veřejné soutěže vyhlásit záměr darování objektu. Ale město bude mít v podmínkách to, aby zájemce minimálně deset let v budově provozoval všechny tři námi požadované služby," potvrdila místostarostka Sokolova Renata Oulehlová.

Aby jídelna mohla sloužit pro sociální služby, bude nutná její rekonstrukce. „Nezisková organizace působící v sociálních službách, má větší šanci získat prostředky na rekonstrukci než město. I proto Sokolov zvolil formu daru," dodala Oulehlová.

Manželé Bráborcovi provozují denní stacionář v Chodově pětadvacet let. O tom, že to dělají dobře, svědčí prestižní ocenění kvality, kterým se mohou pochlubit pouze tři zařízení v celé České republice. Co se jim však doposud nepodařilo, je otevření denního stacionáře v Sokolově.

„Jednání na radnici byla velmi emotivní. Bývalé vedení nám slíbilo jeden objekt, nové vedení ho smetlo ze stolu. Rodiče šíleli. Poté jsme dostali přislíbený objekt bývalé družiny a jídelny u bývalé 4.ZŠ v Sokolově. Objekt je větší, komfortnější, a tím pádem jsou zde i větší možnosti do budoucna," řekl manažer Mateřídoušky Pavel Bráborec.

Celý objekt bývalé školy je rozdělen na tři části. Kromě zmíněné družiny s jídelnou je to tělocvična a hlavní budova školy. „Tělocvičnu si ponecháme. Opravili jsme ji a pronajímáme, je o ni zájem. Co s bude s budovou školy, není zatím stále jisté," řekl starosta Sokolova Jan Picka.