Zajímavou a neocenitelnou zkušenost měly matky s dětmi z azylového domu v Sokolově. Zavítala mezi ně policistka Michaela Klimešová a seznámila je s praxí svých sokolovských kolegů při řešení domácího násilí. Matky se například dozvěděly, jaké pravomoci policie má či jak postupuje v podobných případech.


„Tento problém se týká lidí všech úrovní sociálního postavení, nezáleží na věku, pohlaví, postavení ve společnosti, vzdělání ani na ekonomické situaci,“ upřesnila Klimešová. Matky se dozvěděly, že policie má zákonné oprávnění ochránit ohroženého člověka a zamezit dalšímu jednání násilnické osoby. A to zejména prostřednictvím možnosti jejího krátkodobého vykázání z místa, v němž spolu žijí. „Oběti se bez ohledu na její vlastní vůli poskytne časový prostor, během něhož má možnost bez psychického či jiného nátlaku násilnické osoby pochopit situaci, v níž se nachází,“ říká policistka.

A jak se domácí násilí projevuje? Jsou vždy jasné role, kdo je oběť, kdo pachatel. Nejedná se prý o takzvanou italskou domácnost, ale jde o začarovaný kruh. „Začíná to vzrůstajícím napětím, poté pokračuje útokem násilníka na ohroženou osobu (často dokonce bez ohledu na přítomnost dětí) a končí to sliby, omluvami, svalováním viny na druhé a usmiřováním,“ nastínila Klimešová. Problematická je skutečnost, že k násilí dochází doma mezi osobami blízkými, za zavřenými dveřmi, často bez svědků a bez důkazů.


Azylový dům pro matky s dětmi v Sokolově má kapacitu 27 lidí včetně dětí. Ta je takřka vždy zcela naplněna a mezi ubytovanými nechybí ani oběti domácího násilí. Jak klientům pomáhají, nastínila vedoucí Mirka Fajtová. „Naším úkolem je spolu s klienty najít jejich ztracenou rovnováhu a chuť do života, bez ohledu na věk,“ říká Fajtová. Dospělým poradí při řešení záležitostí na úřadech, a pokud o to stojí, pak jim také pomáhají hledat zaměstnání. Nikoho neponižují, avšak vyžadují dodržování jednoduchých pravidel. „Někteří lidé jsou bojovníci a velmi zdvořilí, jiní ztrácejí čest a hrdost velmi záhy,“ dodala Fajtová.