Specializované oddělení, kde je o 18 procent nižší úmrtnost na cévní mozkovou příhodu a o třetinu nižší riziko, že pacient zůstane postižený a odkázaný na cizí péči, totiž dostalo na modernizaci jednotky 20 milionů korun.

„Pro nás je to priorita a něco exkluzivního,“ tvrdí ředitel nemocnice David Soukup. Jak upřesnil, i z pohledu veřejnosti je to jedno z hlavních zásadních témat. „Přidělení dotace potvrdilo ministerstvo zdravotnictví a určena bude na obnovu přístrojového vybavení pro Iktové centrum Nemocnice Sokolov. Náklady na stavební úpravy nese nemocnice sama,“ řekla mluvčí nemocnice Petra Soukupová.

Prestiže se dostalo sokolovské nemocnici zhruba před rokem. Stala se totiž součástí národní sítě třiadvaceti iktových center pro léčbu akutních cévních mozkových příhod. V této síti stát garantuje nejvyšší kvalitu péče. „Dotace se dají použít na obnovu přístrojů, ultrazvuku či nových softwarů,“ nastínila Soukupová.

Základem je odborná úroveň a na té se prý v Sokolově stavělo. Od roku 2004 zdravotnický personál hlásí pacienty do švédských statistik. Cévní mozková příhoda je druhou nejčastější příčinou úmrtí a nejčastější příčinou invalidity v ČR. A co nového na pacienty čeká? „Obměna přístrojů za modernější či nákup zcela nových zařízení včetně rehabilitačních přístrojů,“ říká biomedicínský inženýr Jan Roudnický. Ze současných šesti lůžek intenzivní péče je v projektu počítáno s rozšířením na osm až deset. Díky novému oddělení, které se zaměří na rehabilitaci, mohou celý proces lékaři lépe koordinovat.

„Iktové centrum v Sokolově poskytlo v minulém roce 560 hospitalizací pacientům s akutním cerebrovaskulárním onemocněním. Padesáti z nich byla poskytnuta systémová trombolýza,“ řekl vedoucí lékař iktového centra Aleš Novák. V procentech je to prý mírně nad úrovní v ČR. Kapacitně prý bude centrum schopné pomoci pacientům z celého Karlovarského kraje. Dokončení projektu je plánované na prosinec 2012. Žádosti ostatních nemocnic o vstup do podobných center byly koncem minulého roku pozastaveny.