Z bývalého internátu v padesátých letech roste moderní vzdělávací centrum, které svou architekturou připomíná podle ředitele školy Pavla Januse styl Národní technické knihovny. Při včerejším kontrolním dni na Integrované střední škole technické a ekonomické v Sokolově s ním souhlasil i hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný. Ten konstatoval, že se na stavbě architekt doslova vyřádil. Zároveň však připomněl, že škola bude muset kvalitním pedagogickým sborem přitáhnout studenty a také pružně reagovat na potřeby zaměstnavatelů v regionu.
„Na půdě školy se pohybovalo na 900 žáků v prostorách, které byly, řekl bych, na 21. století nedůstojné,“ sd

ělil hejtman Josef Novotný. Neopomněl zmínit, že nedávno vznikla podle jeho slov krásná škola v Ostrově a další integrovaná škola se buduje v Chebu. ISŠTE v Sokolově bude prý jakési technické centrum pro žáky ze Sokolovska. „Teď je však potřeba začít zde přebudovávat průmysl tak, aby zde lidé měli práci. To znamená vybudovat průmyslové zóny a nabízet zaměstnání, aby se občané z regionu nestěhovali pryč,“ upřesnil Novotný.

Škola je prý připravena reagovat pružně na poptávku pracovního trhu. Pokud bude ze strany podnikatelů zájem o další obor, tak je to ze strany školy možné. Obory už má ve svém rejstříku připravené a zbývá je případně otevřít, anebo je krajský úřad podle slov hejtmana povolí a zavede. Nová budova školy bude sloužit převážně k výuce všeobecně vzdělávacích předmětů. Přesune se do ní také celá administrativa, která je nyní roztroušená po celém areálu, a využívá dokonce i budovu bývalého ředitelství hnědouhelných dolů.

Chybět nebude ani tělocvična, dvoupatrová knihovna, ve spodní části budovy bude jakýmsi středobodem bufet, dále zahrada, záchody ve zcela novém, moderním a barevném stylu a projektant nezapomněl ani na centrální šatny. Ty budou žluté. „Chceme, aby barva nabudila ve studentech optimismus při příchodu do školy i odchodu z ní,“ říká ředitel školy Pavel Janus. Každá část školy bude jinak barevně rozlišená, což bude i jakýmsi vodítkem.

„Jak je řešen zajímavě exteriér, bude řešen i interiér včetně nábytku. Je to zde opravdu zajímavá práce,“ řekl jednatel jedné ze stavebních firem Josef Bartyzal. „Očekáváme, že pokud nabízíme kvalitní vzdělání i prostředí, mělo by se to někde potkat,“ konstatuje Janus. Na mysli měl zájem žáků o studium především technických oborů. Ten v uplynulých letech stagnoval, ale nyní se podle ředitele začíná situace obracet k lepšímu. Stavba by měla skončit za dva měsíce a slavnostní předání je plánované na poslední týden v srpnu tohoto roku.