Starostu bude v době jeho nepřítomnosti nadále zastupovat místostarostka Renata Oulehlová (ANO), která je už nyní pro svou funkci uvolněná. Může se tak naplno věnovat práci pro město a za svou činnost dostává odměnu.

Dosavadní místostarosta Karel Jakobec rezignoval na funkci uvolněného místostarosty Sokolova, ale zůstává místostarostou neuvolněným. Aby se mohl věnovat nové funkci ve vedení kraje, podělí se o dosavadní povinnosti při vedení Sokolova s nově zvoleným třetím místostarostou Sokolova, jímž se stal Pavel Rybář (ANO).

„Nejde o žádné plýtvání penězi. Odměna pro dosavadního uvolněného místostarostu se mezi druhého a třetího místostarostu prakticky rozdělí napůl," řekl při jednání zastupitelstva starosta Sokolova Jan Picka (ČSSD). Zastupitelé organizační změny jednohlasně schválili.

Podobně bylo nutné provést změny ve vedení sokolovské městské policie. Dosavadní velitel strážníků a radní Petr Kubis se stal uvolněným krajským náměstkem hejtmanky za ANO.

Zastupitelé ho nyní pověřili pouze řízením personálních a organizačních změn městské policie. Zbývající povinnosti velitele nově převzal jeden z dosavadních kolegů, strážník Petr Procházka.