Výstavba komunikace, která obsahuje estakádu přes Ohře a železnici, si vyžádá náklady zhruba půl miliardy korun. Finance poskytne stát z prostředků na odstraňování následků hnědouhelné těžby v regionu. Obchvat má být hotov za dva roky.

Stavba odkloní tranzitní dopravu směrem od Kraslic a z centra města. Pro Sokolov je stavba klíčová. „Výstavba obchvatu totiž definitivně vyřeší dlouholeté problémy města s tranzitní dopravou, především ve směru na Kraslice,“ konstatuje náměstek krajského hejtmana pro oblast dopravy Petr Navrátil. Jak upřesnil,úspěchem je fakt, že projekt bude v plném rozsahu hradit stát v rámci zahlazování následků těžební činnosti. Po dokončení stavby pak celou komunikaci, i její další správu, převezme od státu Karlovarský kraj.

Obchvat by měl předejít I dalším možným problémům v dopravě. Po dokončení jezera Medard, v areálu stejnojmenného hnědouhelného dolu mezi Sokolovem a Habartovem, se totiž očekává další nárůst dopravy v souvislosti s rozvojem nové rekreační oblasti.„Takhle se ale doprava jak od Karlových Varů, tak od Chebu městu vyhne. Dokonce by proti současnému stavu měl celkový objem dopravy projíždějící městem, po dokončení západního obchvatu, klesnout až o polovinu,“ říká místostarosta Sokolova Karel Jakobec.

Ten zároveň neočekává, že by průběh stavebních prací na obchvatu měl nějaký výraznější vliv na obyvatele města, nebo plynulost dopravy v Sokolově. „Celý západní obchvat jde mimo území města, takže by s tím neměly být žádné potíže. Vzhledově stavba ovlivní území Jižního lomu. Ten totiž obchvat rozdělí na dvě části. Jedna projde přestavbou, druhá zůstane pravděpodobně jako výcvikový areál sokolovských dobrovolných hasičů.

V řízení je také spor o vykoupení pozemku u Svatavy, kde se rozcházejí představy investora a majitele pozemku o jeho ceně. Jako jeden z nástrojů by mohlo být použito i vyvlastnění pozemku v zájmu veřejně prospěšné stavby.