Bájného hrdinu s nadpřirozenými schopnostmi v Sokolově nemají. Mají však jedince, kteří se v krizové situaci, jíž byli přímým svědkem, zachovali správně. Dva Sokolováci zachránili svou včasnou a pohotovou reakcí život druhým. Další tři jsou nebo byli uniformovaní muži či ženy, kteří mají podobnou činnost takzvaně v popisu své práce. Přesto ale nad rámec svých povinností dělají vše pro bezpečnost, spokojenost anebo zdraví ostatních občanů. Tato pětice si v sokolovském Hornickém domě převzala v úterý večer medaile za zásluhy.

Prvním z oceněných nenápadných hrdinů je Jan Rečka. Ten projížděl v únoru letošního roku mezi Sokolovem a Královským Poříčím, kde uviděl dopravní nehodu. Osobní automobil zde dostal smyk, vozidlo prorazilo zábradlí na mostě a spadlo do řeky. Jan Rečka neváhal a vrhl se do ledové řeky, aby pomohl lidem v havarovaném voze. Žena na zadním sedadle byla v autě zaklíněná a podle všech příznaků měla poškozenou páteř. Jan Rečka poskytl lidem pomoc a byl s nimi až do příjezdu záchranářů, hasičů a policistů, kteří poškozené z automobilu vyprostili.

Dalším nenápadným hrdinou z řad občanů je Milan Takáč. Ten kromě toho, že zachránil lidský život, poukázal i na některé nešvary dnešní doby.
Milan Takáč v lednu letošního roku poskytl první pomoc muži, kterému se na ulici udělalo nevolno a upadl do bezvědomí. Resuscitaci pomocí masáže srdce mu zachránce poskytoval až do příjezdu záchranné služby, která si muže převzala a transportovala do sokolovské nemocnice. Zachránce zanechal zajímavý vzkaz lidem, kteří u tohoto případu zastavovali. A zřejmě nejen jim.

„Chtěl bych vzkázat lidem, kteří byli tehdy na autobusovém nádraží a dívali se na mě, fotili mě a nepomohli mi, že se na ně nezlobím. Nezlobím se ani na paní doktorku, která ke mně přišla, když jsem prováděl masáž srdce, představila se mi jako lékařka a řekla mi, že první pomoc neumí. A vzápětí odešla. Přes vás bych jí chtěl vzkázat, že se na ni nezlobím, děkuji," odešel z pódia za bouřlivého potlesku publika Milan Takáč.

Z řad uniformovaných mužů a žen přišla na řadu jako první preventistka Městské policie Sokolov Hana Procházková. Ta se věnuje především prevenci kriminality v Sokolově, a to pro všechny věkové kategorie. Namátkou lze zmínit kurzy sebeobrany pro seniory a ženy, reflexní vesty pro děti všech mateřských škol, nouzová tlačítka pro osamocené a nemocné občany, kamery a čipové systémy ve školách. Hana Procházková dochází také pravidelně do mateřinek i škol, kde učí děti a studenty, jak předcházet nebezpečným situacím nebo jak se v nich chovat.

„Chtěla bych poděkovat veliteli městské policie Petru Kubisovi, který mě doprovází policejní kariérou nejméně už deset let. Musí být trpělivý, protože si toho vymýšlím hrozně moc. A nejen já, věci v rámci prevence kriminality jsou naší společnou zásluhou. Bez něho a bez podpory města by to nešlo."

Její kolega, státní policista Jan Trabach, dostal ocenění za to, že ve svém volném čase velmi nadstandardně spolupracuje s městem Sokolov v oblasti řešení dopravy. Sám z vlastní iniciativy vytvořil několik studií a návrhů na řešení parkování ve městě. I díky jeho nápadům vznikají na území Sokolova nové parkovací plochy. Jeho prací prý město ušetřilo nemalé finanční prostředky, které by jinak muselo vynaložit na drahé studie. Jak již bylo řečeno, tuto činnost vykonává policista ve svém volném čase a bez nároku na odměnu.

Další z oceněných si již užívá zaslouženého důchodu. Ludvík Mulač nastoupil v roce 1969 ke Svazu požární ochrany a poté u Hasičského záchranného sboru (HZS) prošel mnoha funkcemi. Má značný podíl na vzniku profesionální jednotky v sokolovské chemičce, která později jako jediná v republice přešla pod HZS.