Mezi oceněné patří letos Jana Kuchtová ze ZŠ Pionýrů. Od absolvování Pedagogické fakulty v Plzni se celý svůj život věnuje učitelské profesi. Na ZŠ Pionýrů působí od roku 2001. Přes 10 let vede metodické sdružení, organizuje a zajišťuje soutěže pro 1. stupeň. Opakovaně organizuje zejména přehazovanou na okresní, a v nedávné minulosti i na krajské úrovni. "Ve své práci je velmi svědomitá, pečlivá a ochotná. Je uvádějící učitelkou a mentorkou začínajících pedagogů. Pro své kolegyně je podle informací z města vzorem a oporou jak po profesní, tak i osobní stránce," přiblížila kantorku vedoucí odboru finančního a školského Barbora Bardonová.

Další držitelkou plakety je Kamila Rundová ze ZŠ Rokycanova. Učí na 1. stupni Základní školy Rokycanova již 25 let. Za tu dobu naučila výborně číst, psát, počítat a zajímat se o dění kolem sebe generace dětí mladšího školního věku. Přestože je velmi zkušená kantorka, neustále se vzdělává a získává nové nápady do výuky.

"Na jaře roku 2020, kdy se poprvé uzavřely školy, byla ve škole jednou z prvních, která s dětmi udržovala on-line kontakt. Připravovala výuková videa, potkávala se s prvňáčky prostřednictvím komunikační platformy. Ochotně pomáhá mladším a méně zkušeným kolegům, není pro ni problém se o své znalosti podělit," říká Bardonová.

Třetím oceněným pedagogem je Dana Sokolová ze ZŠ Křižíkova. Pracuje ve školství již 42 let. "Má dlouhodobě výborné pracovní výsledky, je spolehlivá, zodpovědná, má výborný přístup k dětem, je vzorem pro mladší kolegy v práci se třídou," říká vedoucí odboru školství. Pro žáky každoročně připravovala celou řadu projektů (Čertí škola, Čarodějnický den atd.). Mezi její zájmy patří především keramika, řadu let vedla kroužky keramiky pro žáky i kurs keramiky pro dospělé. V nich projevovala svou kreativitu a výsledkem jsou úžasné keramické výtvory. Výrobky z její keramické dílny zkrášlují interiéry školy a měly vždy úspěch jak na Vánočních akademiích, tak i školních jarmarcích.

Učitelka Jitka Vaidišová ze ZŠ Běžecká pracuje ve školství přes 30 let. Celou dobu se věnuje především žákům na prvním stupni. Pro svoji třídu je vždy velkou oporou, hodně sil věnuje žákům se specifickými poruchami učení. Posledních 15 let se věnuje také oblasti informačních a komunikačních technologií. Rozšířila si v tomto oboru vzdělání a poskytuje svoje znalosti a dovednosti nejen žákům, ale i kolegům. Velice zdatně si vede v distanční výuce, kde se stala vzorem a pomocníkem pro žáky, zákonné zástupce, ale i kolegy. "Poskytuje vzdělání na výborné úrovni, její hodiny jsou profesionální, metodicky bohaté a pro účastníka velmi zajímavé a přínosné. Je ochotná, pracovitá, empatická, vstřícná," popisuje vedení města proč je další oceněnnou.

Dana Brožíková ze ZŠ Švabinského pracuje ve škole od roku 2001 jako učitelka 1. stupně. V rámci projektu Šablony spolupracuje s mateřskou školou, kde se setkává s rodiči budoucích prvňáčků. Tato spolupráce předchází či eliminuje obtíže děti při přechodu na základní školu a napomáhá jejich lepšímu začlenění do vzdělávacího procesu. Od roku 2009 vede školní pěvecký sbor, který v roce 2017 rozšířila i o členy z řad pedagogů. Výrazně se podílela také na vzniku školní hymny. V roce 2017 byla společně se členy školního pěveckého sboru garantem realizace hudebního muzikálu Pastelky, který byl financován dotací zřizovatele. Vystoupení školního sboru jsou nedílnou součástí školní akce Poslední zvonění, kdy budoucí prvňáčci jsou uváděni do základní školy.