Narůstajícímu počtu neukázněných řidičů, kteří svým chováním ztěžují život ostatním obyvatelům, čelí zejména sídliště Vítězná a Michal. „Zvyšující se počet automobilů a s tím spojené obtíže s parkováním řeší ve většině českých měst. V Sokolově proto budujeme síť záchytných parkovišť, ať už třeba na Vítězné, v Mánesově nebo nově v areálu Bohemia a u vlakového nádraží,“ vysvětluje starosta Sokolova Petr Kubis.

Dohoda uspořádat preventivní akci vyplynula z jednání Koordinační komise, které se účastní zástupci města, představitelé složek IZS nebo vedoucí střední policejní školy i střední vojenské školy. „Hlavními body dubnového jednání byla bezpečnostní situace ve městě a problematika kriminality. Pozornost byla věnována i vyhodnocení činnosti společných hlídek městské a státní policie. Jedním z nejpalčivějších problémů, kterým se účastníci porady tentokrát zabývali, bylo parkování ve městě, jež se stává stále větším problémem,“ upřesnil mluvčí Sokolova Michal Švarc.