Ve městě jim totiž přibude další třicítka kontejnerů na tříděný odpad, a to v deseti různých lokalitách.

V Sokolově je 425 kontejnerů na tříděný odpad ve 111 kontejnerových hnízdech. Občané zde mohou třídit nejen známé komodity, jako je papír, plast, nápojové kartony, sklo nebo textil, ale i použitý olej z domácností a drobné elektrospotřebiče.

Zhruba každý měsíc nechává město přistavit velkokapacitní kontejner na objemný odpad. V areálu Sokolovských technických služeb (Sotes) je k dispozici také sběrný dvůr. Tam mají občané možnost odvézt rozměrnější odpady či odpad, které nepatří do kontejnerů. Jde například o elektrozařízení, biologicky rozložitelný odpad, pneumatiky, nebezpečný odpad, kovy či stavební odpad.

„Sotes také zavedl novou službu Taxi odpad. Umožňuje odvoz velkoobjemového odpadu touto firmou za symbolických 100 korun. Vycházíme z požadavků občanů, kteří by nejraději měli velkokapacitní kontejner každý v docházkové vzdálenosti,“ řekl místostarosta Sokolova Karel Jakobec.