Podle údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) žilo přímo v Sokolově v lednu loňského roku 22 227 obyvatel. Vedení radnice si myslí, že skutečný počet je vyšší.

"Sokolov si průzkum objednal u mobilních operátorů. Podle polohy mají prý nejlepší data o tom, kolik se kde nachází lidí. Odhadujeme, že v Sokolově jich žije více než je v oficiálních údajích ČSÚ. S připravenými čísly pak může město nadále pracovat," říká místostarosta Sokolova Jan Picka.

Sobotní soutěž Pevnost Centrálka v ZŠ Rokycanova v Sokolově.
Lovec Jiří Martínek překvapil děti v Sokolově. Zapojil se také do soutěží

Mobilní operátoři dělali podobné průzkumy v předchozích dvou letech. Využívat je mohla například policie při odhadu počtu lidí na různých akcích. "Čísla chceme za samotný Sokolov i celé ORP (obec s rozšířenou působností - pozn. red.). Doposud jsme byli závislí jen na datech z ČSÚ. Zjištěná čísla můžeme použít například pro účely rozvojových plánů. Nikam dál je nebudeme dávat. Průzkum pro město je zdarma," konstatuje radní Sokolova Iva Kalátová.

Sokolov tak přesněji zjistí nejen kolik lidí se pohybuje na území města, ale také to, kolik jich ráno odjíždí například za prací či kolik lidí zůstává v Sokolově například o víkendech.

Jezero Michal zůstane v budoucnu oázou klidu i místem pro aktivní využití volnéh
Jezero Michal zůstane v budoucnu oázou klidu i místem aktivního odpočinku

Jde o projekt ministerstva vnitra. Jeho cílem je na základě databáze údajů ze signalizační sítě mobilních operátorů popsat prostorové chování populace a z něj pak odvodit návrhy na optimální rozmístění služeb veřejné správy v území. Operátor tak zjistí například rezidenta, tedy osobu pravidelně nocující v dané lokalitě. Lze ji tak považovat za jeho bydliště.

Dále například osoby, které v dané lokalitě nebydlí, ale s denní pravidelností ji navštěvují a významnou část dne v ní stráví. Lze předpokládat, že se jedná o dojíždějící za prací či do školy. Podobně na tom bude skupina lidí, která naopak pravidelně každý den z města odjíždí. I zde je předpoklad, že jezdí za prací či za studiem. Statistiky operátorů mohou také určit osoby, které v dané lokalitě nebydlí, ale do daného místa dojíždějí za službami, nákupy, kulturou, zdravotní péčí, sportem, návštěvy a podobně. Zapomínat se nesmí ani na nepravidelně dojíždějící a náhodné návštěvníky či cestující, pro které není Sokolov cílovým místem v rámci jejich cesty. Pravidelně projíždějí, přestupují na jiný spoj nebo se pohybují v projíždějících dopravních prostředcích.