„Současné ztráty tepla jsou až 30 procent. Při změně na přívod tepla horkovodem máme připravené naše výměníky, ale bylo by potřeba vyměnit potrubí. S tím souvisí velká finanční zátěž. Pracovní skupina vše vyčíslí a koncem roku 2017 by se mělo něco začít dít. Elektrárna Tisová má výjimku do roku 2019," řekl starosta Sokolova Jan Picka.

Pracovní jednání města se zástupci Sokolovské uhelné již probíhají. S investicemi v řádech stovek milionů korun by mohly pomoci i jiné rozpočty. Jako příklad uvádí vedení města kraj či Ministerstvo životního prostředí.

Parovod z Tisové by měl dodávat do roku 2019 a poté rozhodne komise, co dál. Nabízí se další varianta, a to právě horkovod z Vřesové.