Zásobovací vozy, které denně projíždějí náměstím, způsobují poškození kořenových systémů stromů a narušují jejich růst. Těžká technika a časté přejezdy vedou k zhutnění půdy, což znemožňuje dostatečný přísun vzduchu a vody ke kořenům stromů. Důsledkem je stres pro stromy, který může vést až k jejich úhynu.

Místní obyvatelé jsou znepokojeni a volají po rychlém řešení. „Je smutné sledovat, jak se naše krásné nové stromy ničí jen pár měsíců po vysazení,“ říká Jana Nováková, dlouholetá obyvatelka Starého náměstí. "Investice do zeleně by neměla být promarněna kvůli nedostatečné ochraně před dopravou," dodala.

Město Sokolov již zvažuje několik opatření, jak situaci zlepšit. Jednou z možností je zavedení omezeného přístupu pro zásobovací vozy během určitých hodin, aby se snížila intenzita provozu v době, kdy jsou stromy nejvíce ohroženy. Další možností je instalace ochranných bariér kolem stromů, které by zabránily přímému kontaktu vozidel s kořenovými systémy.

„Město proto apeluje na všechny řidiče zásobovacích vozidel, aby byli ohleduplní k veřejným prostorům a respektovali nově vysazené stromy a neparkovali mezi nimi. Odpovědné chování může přispět k tomu, že Staré náměstí bude i nadále krásným a bezpečným místem pro všechny obyvatele a návštěvníky Sokolova,“ sdělil mluvčí Sokolova Michal Švarc.

Obyvatelé města a místní organizace naléhají na rychlé řešení této situace. Město již zahájilo konzultace s odborníky na městskou zeleň a dopravní infrastrukturou, aby našlo co nejlepší způsob, jak chránit nově vysazené stromy a zároveň zajistit plynulý provoz na náměstí.

Staré náměstí v Sokolově ožilo. Javory babyka a vodní mlha osvěží lokalitu | Video: Roman Cichocki

Zůstává otázkou, zda se podaří najít účinné řešení včas, aby byly zachovány investice do zeleně a náměstí zůstalo místem, kde se lidé rádi setkávají a tráví svůj volný čas.