Červen je začínajícím obdobím prázdnin a dovolených, kdy mnoho lidí opouští své domovy na delší dobu. Policisté proto v rámci Evropského dne proti vloupání, který připadá na třetí středu v červnu, upozorňují na důležitost zabezpečení objektů.

Nejčastějšími způsoby, jak se zloději dostávají do domů, jsou překonání vstupních dveří, balkonů a oken. Mnoho vloupání usnadňuje otevřená okenní ventilace, kterou pachatelé rychle využijí. Statistika ukazuje, že vloupání přes mikro ventilaci může trvat méně než jednu minutu.

„ I když už jsou majitelé chat i rekreanti dávno zabydleni ve svých chatách a prázdninových domech, po celý červen probíhají po celém Karlovarském kraji preventivní kontroly chatových oblastí zaměřené na jejich zabezpečení. Majitelé zkontrolovaných objektů mohou najít lísteček o provedené kontrole, který mimo jiné obsahuje cenné preventivní rady,“ sdělila policejní mluvčí Zuzana Churaňová

Evropské studie navíc uvádějí, že domy, které byly jednou vykradeny, jsou vystaveny vyššímu riziku opakovaného vloupání. Toto riziko se může přenést i na sousední domy. Proto je důležité ihned po vloupání posílit zabezpečení vstupů, zámků a osvětlení.

Policisté doporučují zajistit všechny vstupy do domu, zavírat okna a dveře a případně využít i zabezpečovací systémy. Důkladné zabezpečení může výrazně snížit riziko vloupání a ochránit váš majetek během vaší nepřítomnosti.

I v letošním roce opětovně připomínáme pár základních pravidel, které je třeba mít na paměti kdykoliv odcházíte nebo odjíždíte z domova:

1. Neupozorňujte nikdy na svou nepřítomnost na sociálních sítích a nechlubte se ve svém okolí odjezdem z domova.
2. Chraňte své cennosti a pocit osobního bezpečí. Nenechte si vloupáním pachatele narušit integritu Vašeho domova a soukromí.
3. Nastavte si kontrolu nad svým domovem se sousedy, kteří Vám na něj dohlédnou, pravidelně Vám vyberou poštovní schránku či zalejí květiny.
4. Zabezpečení a dohled velmi pomáhají. Ale nejdůležitější jsou opatření, která Vás nic nestojí. Nezapomínejte uzamknout všechny vstupy, zavírejte okna, klíče nenechávejte volně dostupné. Nevěřili byste, kolik lidí takto zlodějům i v dnešní době stále ještě svou nedbalostí napomáhá.
5. Pokud po návratu domů zjistíte, že se k Vám někdo vloupal, nikdy nevstupujte sami dovnitř. Pachatel může být ještě na místě a Vy můžete znehodnotit případné stopy. Neprodleně proto volejte linku tísňového volání 158.

Více informací k zabezpečení objektů jsou pro všechny zájemce dostupné na webových stránkách www.stopvloupani.cz. Dále rovněž na webových stránkách projektu „Zabezpečte se“ (www.policie.cz/zabezpectese), kde budete moci hledat potřebné informace a rady v nejbližších dnech. K dispozici je rovněž nový Katalog doporučených výrobků k účinné ochraně osob a majetku v rezidenčních a komerčních objektech všech kategorií, vypracovaný Cechem mechanických zámkových systémů ČR ve spolupráci s OPK MV ČR a PČR, viz https://cmzs.cz/cs/katalog-vyrobku.