Počet prim na gymnáziích zřizovaných Karlovarským krajem i počet tříd dalších oborů zůstane pro příští rok zachován. Rozhodla o tom Rada Karlovarského kraje na základě jednání hejtmana Karlovarského kraje Josefa Novotného se starosty a některými řediteli škol.


„Velmi diskutováno bylo i neotevření oboru Ekonomika a podnikání na ISŠTE Sokolov. „Starostové a ředitelé některých středních škol mě vyzvali, abychom o rozhodnutí vedení kraje týkajícím se utlumování oborů ještě jednali, uvedl hejtman. Jak upřesnil, na toto téma proběhla bouřlivá diskuze. „Na základě jejich argumentů jsme se rozhodli usnesení rady kraje revokovat a otevírané obory a primy pro příští školní rok neměnit,“ konstatoval hejtman. Záleží tak na ředitelích, které obory otevřou. Rada karlovarského kraje brala v úvahu i to, že byl ministerstvem představen nový model financování školství a je třeba počkat na jeho definitivní verzi. Ředitelé vyjádřili ochotu jako manažeři v čele školských zařízení podniknout veškeré kroky k naplnění tříd.


„Nechceme přicházet o obory, které jsou přínosné pro tento kraj a žádají si je i regionální zaměstnavatelé. Zvažujeme pečlivě, který obor je potřebný a nemůžeme na některé zejména technické obory nahlížet jen ekonomicky, protože na neotevřený obor se pak těžko navazuje, obtížně se znovu otevírá,“ uvedl ředitel ISŠTE Sokolov Pavel Janus. Jeho slova dokazuje i řada ocenění studentů školy v celorepublikových soutěžích. První místa v kategorii jednotlivců i celých družstev jsou toho důkazem.

Nabídka oborů by měla zůstat i na Živnostenské škole v Sokolově a dokonce zde jeden přibude. „Oproti loňsku nabízíme navíc obor pekař,“ upřesňuje ředitelka Hana Jandíková. Jak dodává, tento obor nabízejí pouze v Chebu a doufá tedy, že se ho od září naplní i ve své škole.
Ekonomické lyceum nabídne od nového školního roku i Gymnázium a obchodní akademie v Chodově. „Zatím se nám daří naplnit každý rok jednu třídu v tomto oboru,“ řekla administrativní pracovnice školy Jaroslava Pechová.


Podle hejtmana se budou muset k věci čelem postavit i starostové dotčených měst. Kraj je totiž zodpovědný za financování provozu škol, který je připraven bez problémů zajistit. Nemůže však ovlivnit dostatek peněz na mzdy učitelů, protože peníze na ně dostává od ministerstva školství. V případě, že peněz na platy bude nedostatek, budou muset města hledat cesty, jak je dofinancovat.
V Sokolově o podobném kroku zatím neuvažují, chybí na to finance. „Nemám signály o tom, že bychom něco podobného měli v plánu,“ říká starosta Sokolova Zdeněk Berka. jak upřesnil, v rozpočtu města na to ani nejsou potřebné finance.


Podle původního rozhodnutí Rady kraje neměla být v příštím školním roce otevřena jedna ze dvou prim gymnázií v Ostrově, v Sokolově a v Chebu. Neotevřely by se i některé ekonomické obory na Integrované střední škole nebo na Střední živnostenské škole v Sokolově, nebo lycea na gymnáziu v Chodově a zdravotnické škole v Karlových Varech.
„Snažili jsme se vnímat hlasy veřejnosti, starostů, ředitelů š

kol. Změna našeho rozhodnutí je toho dokladem. Do budoucna to ovšem především pro školy rozhodně nebude jednoduché,“ uzavřel hejtman Josef Novotný.