Po bez mála roce pokračovalo včera u okresního soudu v Sokolově líčení s učitelem jedné ze zdejších základních škol. Obžaloba ho viní, že během několika let vícekrát sexuálně zneužil nezletilého chlapce. Kantor Petr Vaníček je zároveň vedoucím dětského turistického oddílu, jehož členem byl i tehdy nezletilý hoch.

Před soudkyní Danou Kordíkovou vypovídal při včerejším soudním líčení znalec z oboru psychologie. Ten přednesl závěry na kterých se podílel spolu se svých kolegou. Mimo jiné zaznělo, že chlapec, který je údajnou obětí, není dozrálý svého věku. Netrpí prý žádnými poruchami osobnosti, je však opatrný a uzavřený. „Vztah poškozeného k obviněnému se vyvíjel podle situace. jako dítěte k dospělému či jako žáka k učiteli. respektoval ho,“ řekl znalec. A to prý až do konce docházky na základní škole. Poté došlo podle odborníků k jakémusi negativnímu citovému zabarvení mezi oběma. „Nenávist, zloba či strach však u chlapce vzhledem ke kantorovi nebyly zjištěny,“ upřesnil znalec.

Obecná věrohodnost poškozeného je podle znalců vysoká. Nebyly u něj zjištěny ani žádné výrazné známky traumatu a je malá pravděpodobnost negativních následků z údajného obtěžování. Obhajobě se nelíbila krátká doba , kterou odborníci poškozenému věnovali.

„Tři hodiny na vyšetření a další dvě na pohovor s chlapcem je postačující doba?,“ zeptal se znalce advokát obviněného. Ten odpověděl, že to je doba adekvátní k tomu co bylo třeba zjistit. Další otázky obhajoby směřovaly na různé metody při předchozích vyšetření chlapce a na to jak se porovnávají. „Nejde o metody, jde o závěry a výsledek. Znalec uzná sám za vhodné jakou metodu zvolí,“ dodal lékař.

Sám obviněný kantor vznesl ke znalci několik dotazů a poukazoval na protichůdná tvrzení ve znaleckém posudku. Měl připomínku i k prospěchu poškozeného, který prý rozhodně nebyl dobrý jak tvrdí znalec. Přelíčení pokračuje příští týden.