První kroky ke zlepšení parkování chce sokolovská radnice podniknout již v příštím roce. Už v minulém volebním období si nechal Sokolov vypracovat rozsáhlou studii, která detailně mapuje současný stav v jednotlivých lokalitách města. Součástí materiálu jsou i návrhy možných řešení.
V průběhu příštího roku se už navíc počítá i se samotnou výstavbou prvních nových parkovišť. V nedávno schváleném rozpočtu jsou na to vyčleněny potřebné prostředky.
„Prioritou je zlepšit parkování v oblasti u polikliniky a gymnázia, “ upřesnil starosta Sokolova Karel Jakobec.
„Na sídlišti Michal není možné večer vůbec zaparkovat. Budete se tím nějak zabývat?“ ptal se při Dni s Deníkem v Sokolově jeden ze sokolovských občanů Lukáš Dufek.
„To je problém většiny měst. A musím říci, že se situace zhoršuje a zhoršovat bude,“ reagoval starosta Jakobec.
Z již zpracované studie vyplývá, že zdaleka nejhorší je situace právě na sídlišti Michal. Jednou z variant, jak neutěšenou situaci vyřešit, je budování velkých záchytných parkovišť. Město před časem pro tyto účely vytipovalo například volnou plochu na východním okraji sídliště Michal, za bývalou pekárnou, ale tento návrh narazil na značný odpor lidí žijících v okolí.
„Budeme to mít dost z ruky. Nevíme, jestli tam budeme ochotni parkovat,“ takové názory zaznívaly na společné schůzce s obyvateli zmíněného sídliště, svolané sokolovskými radními.
Celá studie týkající se parkování v Sokolově je případným zájemcům k dispozici na sokolovských internetových stránkách www.sokolov.cz pod odkazem Rozvojové plány v sekci Samospráva města Sokolova.