Žadatelé získají poukazy na bezplatné arboristické ošetření. Žádat je přitom možné až do 11. listopadu s tím, že vybrané stromy po celé republice pak na jaře příštího roku ošetří odborníci s mezinárodním certifikátem European Tree Worker (Evropský arborista). „Cílem projektu Zdravé stromy pro zítřek je podpora kvalitního odborného ošetřování stromů a zvyšování povědomí veřejnosti o této činnosti,“ sdělila Ivana Adámková z Nadace Partnerství.
Ačkoliv je podle jejích slov mezi širokou veřejností běžným názorem, že pečovat o stromy dokáže každý, opak je prý pravdou. „Stromy mají vysokou společenskou i historickou hodnotu, a proto by se o ně měli starat skuteční odborníci. Zdravé stromy pro zítřek jsou proto skvělým řešením pro malé obce, školy nebo sdružení, které chtějí ošetřit významný strom, ale na potřebnou odbornou péči nemají peníze. Větší města podle zkušenosti z předchozích let zase oceňují především získání informací, jak ověřit kvalitu nabízených služeb, a kontakty na prověřené certifikované arboristy,“ pokračuje Adámková.

Které stromy mají šanci poukaz na bezplatné ošetření získat? „Při výběru stromů nebude hrát roli velikost stromu ani jeho stáří. Komise se zaměří zejména na potřebnost odborného zásahu, historii stromu a jeho význam pro místní obyvatele. Podrobné informace o žádosti a úplné podmínky pro udělení poukazu mohou zájemci nalézt na stránkách www.stromzivota.cz,“ řekla Adámková.

Stromy na jaře roku 2012 ošetří kvalifikovaní pracovníci s mezinárodním certifikátem Evropský arborista, kteří prošli zkouškou prokazující úroveň jejich odborných znalostí. „Tito arboristé jsou schopni při své práci zohlednit současně zdravotní stav stromu i požadavky okolního prostředí. Navíc využívají takové způsoby ošetření, které stromu neublíží, ale naopak prospějí,“ vysvětluje význam certifikátu Dana Štechová z občanského sdružení Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, které na projektu spolupracuje. „Pokud tedy chtějí zaměstnanci úřadů o strom kvalitně pečovat, neměli by se spoléhat pouze na slovní potvrzení odbornosti. Je důležité se zajímat o osvědčení, znalosti a způsob práce. Certifikát může sloužit jako vhodné vodítko,“ doplnila.