Peníze jsou určeny zejména na lesnické práce a biologickou rekultivaci. „Počítá se i se zahájením nových etap obnovy krajiny v regionu za několik desítek milionů korun,” informoval v tiskové zprávě Jiří Pöpperl, technický ředitel SU.

Sekce Rekultivace SU se v příštím roce zaměří například na čištění porostů nebo jejich ochranu proti okusu zvěří na Smolnické výsypce, novou výsadbu v oblasti budoucího jezera Medard či biologickou rekultivaci v místech bývalého kamenolomu v Dasnicích. „Plán počítá pro příští rok s externími dodávkami ve výši přibližně 3,2 milionu korun, práce za necelých 58 milionů pak uskuteční naše firemní sekce Rekultivace,“ poznamenal Pöpperl.

V příštím roce SU zahájí i další etapu lesnických rekultivací na Smolnické výsypce na Sokolovsku a technické rekultivace při nové etapě postupných úprav Podkrušnohorské výsypky, kde celkové náklady dosáhnou kolem 22 milionů korun. „Práce, které jsou přípravou na lesnické rekultivace na rozloze 116 hektarů, obsahují hlavně terénní úpravy, odvodnění území a výstavbu přístupových cest,” konstatoval ředitel.

Kromě akcí financovaných přímo z rezerv vytvářených SU se bude v regionu v roce 2012 realizovat také řada sanací a rekultivací hrazených Ministerstvem financí. Půjde o lesnické a biologické rekultivace na dvou etapách výsypky Silvestr a Podkrušnohorské výsypce, v oblasti bývalých lomů Medard – Libík a na Lítovské výsypce. „Na upravené výsypky hodláme dále přemisťovat chráněné druhy obojživelníků a živočichů z lomu Jiří,“ dodal Pöpperl.

Celková výměra ploch postižených v regionu těžbou uhlí představuje více než 9 250 hektarů. Od počátku rekultivačních prací v 50. letech minulého století bylo upraveno přes 3 549 hektarů. Z toho zemědělské plochy představují zhruba 1 131 hektarů, lesní plochy kolem 2 220 hektarů a vodní plochy přes 78 hektarů. Největším rekultivačním projektem SU je v současnosti jezero Medard, které má mít po napuštění v roce 2013 rozlohu přes 493 hektarů.