„V souladu s ekologickými postupy a snahou o postupné snižování možností ukládání odpadů se hledají alternativní řešení. Jedním z nich je zpracování odpadů ve Vřesové. Chceme změnit současný postup a co nejdříve začít vozit odpad do areálu ve Vřesové. Existuje několik důvodů pro tuto změnu. Prvním je, že si všichni uvědomujeme predikce do roku 2029, které ukazují na snižování limitů pro množství odpadu na jednoho občana. V současnosti platíme ještě přijatelnou cenu, ale pouze v přeneseném významu, protože cena za každou odevzdanou tunu odpadu nad limit dramaticky roste," říká místostarosta Sokolova Jan Picka.

Při hledání řešení se podle něj Sokolov nezaměřuje pouze na ekonomickou stránku, ale zohledňuje také ekologické a praktické aspekty.

„Chceme mít zajištěný dlouhodobý plán pro nakládání s odpadem, protože dříve nebo později velká skládka, která již není ozdobou a možná dosahuje své technické kapacity, přestane sloužit. Musíme se proto starat o to, jak budeme s odpady nakládat do budoucna," konstatuje Picka.

Slavnostní vyhlášení Osobností města Sokolova v klášterním kostele sv. Antonína Paduánského.
Osobnostmi města Sokolova se staly Helena Kavková a Iva Ondrejková

Kromě starostí o směsný komunální odpad se Sokolov podle vedení města soustředí na zlepšení podmínek pro třídění odpadů. Zvyšuje se počet nádob a možností pro třídění dalších druhů odpadů.

„Vycházíme vstříc občanům nejen instalací podzemních kontejnerů, ale také zvyšujeme počet nádob na bioodpad. Zavedli jsme systém, který věříme, že se ujme, a budeme ho rozšiřovat. Systém door to door nabízí občanům možnost snížit objem komunálního odpadu. Snažíme se to dělat nejen z ekologického hlediska, ale také proto, abychom šetřili společné finance, protože nechceme zvyšovat ceny za odpad. Ceny můžeme udržet pouze v případě, že budeme efektivně třídit a snižovat objem komunálního odpadu," dodal Picka.

Jozef Síkela při návštěvě regionu zavítal i do elektrárny Tisová.
Ministr Síkela vyzdvihuje dlouhodobé plány SUAS Group pro region

Systém door to door umožňuje třídit odpad přímo v domácnostech. Jde o svoz popelnic od dveří domu. V mnoha městech a obcích pomohl tento systém snížit množství směsného komunálního odpadu. A to zejména díky souběžnému snížení frekvence svozu směsného komunálního odpadu a důslednému třídění bioodpadu.

Svoz odpadu v Sokolově zajišťuje městská organizace Sokolovské technické služby (SOTES). Odpad vyprodukovaný občany města Sokolov se po odložení na místo tomu určené stává majetkem města. Za tímto účelem uzavřelo město Sokolov smlouvu se SOTES. Kromě jiných nádob na tříděný odpad bylo od dubna ve městě nově rozmístěno 30 kontejnerů na bioodpad, které se vyvážejí dvakrát týdně.