V uplynulých dnech tam proto mohli lidé vidět lesní dělníky, kteří se speciálním strojem, takzvaným Harvestorem, pracovali na těžbě dřeva jako v normálním lese.

"Větve z vytěžených stromů a ostatní dřevní zbytky se ponechávají na místě. Poslouží jako úkryt pro hmyz a drobné živočichy, ale také především jako výživa pro rostoucí stromy a další rostliny. Ze začátku tudíž lokalita může vypadat poněkud nevzhledně, ale jedná se o výborný prostředek, jak zajistit budoucí růst stromů," potvrdil místostarosta Sokolvoa Jan Picka. Následovat bude vyčištění podrostu od cesty do šíře zhruba 10 metrů. Nakonec bude zprůhledněný mimo lesní pozemek. Zároveň se objevili první nenechavci. město je upozorňuje, že již vytěžené dřevo není volně k dispozici, jedná se o majetek Sokolova. Bohužel již bylo zaznamenáno odcizení vytěženého dřeva a celá záležitost bude řešena s odpovědnými orgány.

Podívejte se na ukázku práce restaurátora historických kamen Michala Raušera při stavbě restaurovaných národopisných kamen W. Russe.
Kachlová kamna od slavného sochaře se vracejí do obřadní síně loketské radnice

Lidé stav lesíku sledují a často se na něj ptali. "Malý lesík mezi Dolním Rychnovem a zahrádkami nad zimním stadionem se každou chvíli mění na skládku všeho možného a uklidit jej může zase snad jen sníh. Opravdu se s tím koutkem zeleně nedá nic dělat," opakovaly se dotazy ve stejném duchu.

U lesíku vede silnice, která je skrytá mezi stromy a mohla tak řadu lidí lákat k vyhození odpadu, což se také dělo. Ze spodní strany lesíka tam zase zahrádkáři vyváželi kompost. Ani ten tam nepatří. Sokolov v minulosti také koupil druhý lesíka za zmíněnou silnicí. od lesů ČR.